กรุงเทพฯ ติดท็อป 6 เมืองที่คนทั่วโลก ใช้จ่ายไปกับค่าชอปปิ้งมากที่สุด

  • 791
  •  
  •  
  •  
  •  

การท่องเที่ยว2

กรุงเทพฯ มหานครแห่งการท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์ที่วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต อาหาร และสินค้าท่องถิ่น จึงไม่แปลกที่นักเดินทางทั่วโลกต่างหมายปองมาเยือนสักครั้งให้ได้ในชีวิต ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีการจับจ่ายที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ด (GDCI: Indulgences)  การใช้จ่ายด้านการชอปปิ้ง กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 6 ของโลก ส่วนการใช้จ่ายด้านอาหาร กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 3 ของเมืองที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารมากที่สุด

การท่องเที่ยว1

จากตารางเทียบการใช้จ่ายด้านการชอปปิ้ง ประเทศอันดับ 1 คือดูไบ ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด 30% ในขณะกรุงเทพฯ ครองอันดับ 6 โดยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายราว 120,000 ล้านบาท  (3,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น 22.9 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

GDCI Indulgences1

ส่วนการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 3 ชนะญี่ปุ่นและสิงคโปร์

shutterstock_1130007947

GDCI Indulgences

 

ผลสำรวจ GDCI: Indulgences คือ ผลสำรวจเมืองสุดยอดเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Global Destination Cities Index – GDCI) เพื่อจัดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรม และจับจ่ายใช้สอยในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยผลสำรวจในปี 2561 ระบุว่า กรุงเทพฯ คือเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยมีภูเก็ตและพัทยาติดอยู่ใน 20 อันดับแรก คืออันดับที่ 12 และ 18 ตามลำดับ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเมืองติดอันดับสูงสุด 20 อันดับแรกถึง 3 เมือง

ผลสำรวจสุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ด้านการใช้จ่ายทางด้านอาหารและการชอปปิ้ง (GDCI: Indulgences) ของนักท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ทั่วโลก นี้ไม่ได้เผยแค่ตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย


  • 791
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14