‘บีจีซี’ วิเคราะห์ตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วโตไม่หยุด ดีเดย์ขยายกำลังผลิตโรงงานราชบุรี 400 ตันต่อวัน เล็งขยายฐานส่งออก

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

 

BGC - Propak Asia 2018 (11)

คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตรกรรมการผู้จัดการ  บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี  (BGC) กล่าวว่า สินค้าอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันเกือบทุกชนิด จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากจะช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เกิดผลทางธุรกิจ สำหรับการตลาดจากบรรจุภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเติบโต ส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วเติบโตตามไปด้วย

คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC (2)

‘บีจีซี’ ที่เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร มีกำลังการผลิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นปีที่ 2 ในงาน Propak Asia 2018 ครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ไบเทค บางนา ด้วยการนำเสนอบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย เพื่อรับการเติบโตของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

“เราจึงเตรียมเพิ่มกำลังผลิตของโรงงานที่ราชบุรีอีก 1 เตาหลอม กำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน ในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งบรรจุภัณฑ์แก้วแบบใสและสี สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มทุกประเภท แบบใสและสี สำหรับกลุ่มอาหาร และบรรจุภัณฑ์แบบใสและสี เพื่อการส่งออก และรองรับตลาดที่ขยายไปยังลูกค้าในภาคใต้มากขึ้น รวมแล้วเรามีโรงงานผลิต 5 แห่ง ด้วยกำลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน จากทั้งหมด 11 เตาหลอม”

BGC - Propak Asia 2018 (3)

บีจีซีคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการเน้นอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการเป็นบรรจุภัณฑ์แก้ว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40  พลาสติก สัดส่วนการผลิตร้อยละ 25  โลหะ ร้อยละ 20 และบรรจุภัณฑ์แก้วร้อยละ 15

BGC - Propak Asia 2018 (6)

สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบแก้ว นิยมใช้มานานและแพร่หลาย มีความใส ปลอดภัยต่อสินค้าที่บรรจุ โดยเฉพาะอาหาร ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดี  คงรูปและทนความร้อนสูง ใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนได้ สวยงาม รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว

ปี 2560 ที่ผ่านมาบรรจุภัณฑ์แก้ว (ขวดแก้ว) มีปริมาณการผลิตขยายตัวที่ 826,014 ตัน ดันมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76  (ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ธ.ค. 2560) ถือเป็นการเติบโตที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว

BGC - Propak Asia 2018 (7)


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •