มาแล้ว!!! “อากาศอัดกระป๋อง” จินตนาการที่เป็นจริง จับกลุ่มครอบครัวดูแลสุขภาพ

  • 214
  •  
  •  
  •  
  •  

ในอดีตเคยมีการคาดการณ์ว่า หากมลพิษในโลกยังสูงขึ้น มนุษย์อาจต้องปรับตัวด้วยการพกอากาศส่วนตัว ไปทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เวลานั้นหลายคนมองว่าเป็นเกินจริง แต่จากปัญหา PM2.5 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ไม่เว้นแม้แต่การหายใจ ล่าสุด “Breathe Ezy” เปิดตัวอากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋อง ที่จะช่วยแก้ปัญหา PM2.5 ที่กำลังเป็นที่กังวลของกลุ่มคนเมือง

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หลายคนอาจรู้สึกชีวิตเปลี่ยนไป หลายคนใส่หน้ากากเข้าหากันแบบเปิดเผยและโจ่งแจ้ง หลายคนแย่งชิงสินค้าทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบไม่เคยเห็นค่าของมัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ “PM2.5” ฝุ่นละอองที่มีค่าความละเอียดขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน ความละเอียดของ PM2.5 น่ากลัวตรงที่สามารถเข้าถึงปอดมนุษย์ได้ง่ายดาย และอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอย่าง ‘มะเร็ง’

Breathe Ezy-01
ผลิตภัณฑ์ Breathe Ezy

ยิ่งในยุคที่ปัจจุบันเด็กเกิดใหม่เป็นสิ่งที่หายากและยุคที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เพราะปัญหามลภาวะในปัจจุบันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ นั่นคือ Pain Point ที่ช่วยให้ Breathe Ezy สามารถเปิดตลาดในประเทศไทย ด้วยการออกแบบให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ในรูปแบบของสเปรย์

กัลยาณี กมลวิศิษฎ์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “Breathe Ezy” อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินกว่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพฯ และในหลายจังหวัดของไทย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองและกระทบถึงความห่วงใยของคุณแม่ที่มีต่อลูกน้อย รวมไปถึงผลกระทบของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิต

ผลิตภัณฑ์ Breathe Ezy

จากการศึกษาและค้นคว้าพบว่า ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีอากาศดีที่สุดในโลก เนื่องจากสภาพ ภูมิประเทศที่เป็นเกาะไม่มีประเทศอื่นใดมาบดบัง จึงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันตก ซึ่งพัดพาเอาความเย็นและอากาศบริสุทธิ์จากทวีปแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต้) ผ่านมหาสมุทรมายังนิวซีแลนด์ โดยไม่ผ่านแหล่งที่อยู่อาศัยใดๆ ส่งผลให้อากาศมีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนหรือเจือปน

สำหรับอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกจัดเก็บมา จะถูกเก็บมาจาก 6 แหล่งในประเทศนิวซีแลนด์ โดยแต่ละกระป๋องจะมีการระบุค่า GPS ของสถานที่ที่เก็บอากาศมา ซึ่งกระบวนการจัดเก็บจะผ่านการกรองอากาศอีก 1 ชั้น พร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐาน Eurofins ซึ่งเป็นมาตรฐานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสหภาพยุโรป

วิธีใช้ Breathe Ezy
วิธีใช้งาน Breathe Ezy

สำหรับตลาดอากาศอัดกระป๋อง เล็งไว้ว่าจะเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) โดยจะไม่เน้นเจาะตลาดแมส (Mass) โดยตลาดที่สำคัญของ Breathe Ezy จะกลุ่ม ประเทศที่มีมลพิษ (Pollution) สูง เช่น จีน อินเดีย เกาหลี โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นประเทศหลักในการขายผลิตภัณฑ์ Breathe Ezy โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มครอบครัว ทั้งครอบครัวที่มีเด็กเล็กและครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งมองเห็นความสำคัญของสุขภาพจากการสูดอากาศบริสุทธิ์

Breathe Ezy-03
ผลิตภัณฑ์ Breathe Ezy

  • 214
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา