รู้ยัง!! ใครจะเติมเงิน-เติมเที่ยว ‘บัตรแรบบิท’ ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตน มีผล 15 ก.พ.นี้

  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  

rabbit-card

รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แจ้งให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ถือบัตรแรบบิทให้มาลงทะเบียนแสดงตัวตน (Know Your Customer หรือ KYC) ตอนเติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

การแจ้งครั้งนี้ ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้เหตุผลว่า เนื่องจากบัตรแรบบิทเข้าข่ายเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้จำเป็นต้องแสดงตัวตน โดยใช้บัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางได้ พร้อมกับแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และห้องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ทีทุกสถานี หรือศูนย์บริการแรบบิทที่สถานีสยาม

ข้อดีของการลงทะเบียนครั้งนี้ คือ หากบัตรแรบบิทสูญหาย สามารถระงับการใช้เงินในบัตรได้ รวมถึงการขอคืนเงินและจำนวนเที่ยวเดินทางในบัตร แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนด

สำหรับใครที่ยังไม่สะดวกทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน บัตรแรบบิทจะยังคงใช้งานได้อย่างปกติ แต่เมื่อต้องการเติมเงินในบัตรหรือเที่ยวเดินทางที่ห้องจำหน่ายตั๋ว จำเป็นต้องยื่นบัตรประชาชนเพื่อทำการยืนยัน (ครั้งถัดไปไม่ต้องใช้บัตรประชาชน)

ส่วนการเติมเงินในบัตรจากช่องทางอื่นๆ อย่าง Rabbit LINE Pay ยังคงเติมเงินได้ตามปกติเช่นเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา : รถไฟฟ้าบีทีเอส


  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14
CLOSE
CLOSE