ตอกย้ำความสำเร็จของ BIH ด้วยรางวัลระดับสากล พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ผ่าตัดกระดูกสันหลัง แผลเล็กเจ็บน้อย

  • 723
  •  
  •  
  •  
  •  

BIH_01

โลกเทคโนโลยีนับวันจะขยับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น หากแต่ใช่ว่าคนเราเท่านั้นที่พัฒนาไปข้างหน้า ยิ่งพัฒนาไปมากเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็พร้อมวิวัฒนาการตามความก้าวล้ำของคนเราไปเรื่อยๆ เห็นได้จากโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงโรคเก่าๆ ที่กลับมาใหม่และรักษายากมากขึ้นกว่าเดิม

การไม่มีโรค…เป็นลาภอันประเสริฐ ดูเหมือนคำกล่าวนี้จะทำให้หลายคนเริ่มตระหนักและหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่กล่าวไว้ว่า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็วิวัฒนาการด้วยเช่นกัน การรักษาจึงต้องก้าวล้ำนำหน้า โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการรักษาและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและบริการในระดับมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bumrungrad International Hospital) และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (VitalLife) ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมอบรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  จำนวนกว่า 13 รางวัล อาทิ รางวัลโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย 2561 (Most Trusted Hospital 2018 – Thailand) ของ Thai Business Excellence Award 2018 โดยนิตยสาร South East Asia

BIH_02

รางวัลโรงพยาบาลแห่งปีด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific), รางวัล Smart Hospital of the Year in Asia Pacific และรางวัลโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกหลายรางวัล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รางวัลผู้ให้บริการด้านออร์โธปิดิกส์แห่งปี 2561 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Orthopaedic Service Provider of the Year in Asia Pacific) โดยนิตยสาร Global Health and Travel และล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น Hospital of the Year – Thailand โดยนิตยสาร Healthcare Asia

BIH_03

จากการที่องค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 แห่ง ได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าว นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและทุ่มเทในการบริบาลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาล เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังได้มองการณ์ไกลไปในอนาคตมากกว่า 10 ปีว่า การรักษาพยาบาลจะถูก Disrupt โดยเทคโนโลยี รพ.บำรุงราษฎร์จึงมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการจัดยาให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ช่วยให้มีการจ่ายยาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำสูงตามที่แพทย์สั่งให้กับผู้ป่วย โดยเภสัชกรจะสามารถแนะนำและอธิบายการใช้ยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

BIH_04

ถ้าคิดว่านี่คือเทคโนโลยีเพื่อการรักษาพยาบาลขั้นสุดแล้ว คงต้องบอกว่ากำลังคิดผิดอย่างมาก เพราะล่าสุด รองศาตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่ล่าสุด Robotic-Assisted Spine Surgery แขนกลหุ่นยนต์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยใช้เทคนิคใส่สกรูยึดแบบแผลเล็กเจ็บน้อย (Minimal Invasive Surgery)

BIH_05
เหตุการณ์จำลองเพื่อการสาธิตเท่านั้น

โดยในงาน Robotic Assisted Spine Surgery มีการสาธิตการทำงานของแขนกลหุ่นยนต์ ซึ่งการทำงานทั้งหมดแม้จะมีการใช้หุ่นยนต์ แต่เป็นการใช้งานภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังเทคนิคดังกล่าว จะใช้ Robotic-Assisted Spine Surgery แขนกลหุ่นยนต์เพื่อล็อคเป้าหมายในจุดที่กำหนด จากนั้นทีมแพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยการยึดเข้ากับกระดูกสันหลัง ซึ่งการผ่าตัดรูปแบบนี้จะใช้ระยะเวลาการผ่าตัดประมาณ 30 นาทีและมีแผลขนาดเล็กมาก

BIH_06
เหตุการณ์จำลองเพื่อการสาธิตเท่านั้น

ซึ่งแนวโน้มการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากสังคมที่นับวันจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) การผ่าตัดกระดูกสันหลังในเทคนิคใหม่นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมของกระดูกสันหลังที่เป็นไปตามอายุ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการความเสื่อมของกระดูกสันหลังในกลุ่มผู้ที่ยังมีอายุน้อยๆ ได้อีกด้วย ที่มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ต้องนั่งเป็นเวลานานหรือกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวมากจนเร่งให้เกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลัง

เรียกได้ว่าเป็น รพ.ที่นอกจากได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากลแล้ว ยังเป็น รพ.ที่มองการณ์ไกลรับรู้เทรนด์การ Disrupt โดยเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อนำมาใช้ในเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ก้าวล้ำนำหน้าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่วิวัฒนาการไปตามโลกยุคใหม่


  • 723
  •  
  •  
  •  
  •