จีนทดสอบเทคโนโลยี 5G รอบแรกสำเร็จแล้ว

  • 531
  •  
  •  
  •  
  •  

zte

เทคโนโลยี 5G กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั่วโลก ซึ่งหลายประเทศมีการพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้ขึ้นไปถึงระดับ 5G และนั่นย่อมหมายถึงใครที่สามารถเข้าถึงยุค 5G ได้ก่อน ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้น และยังสร้างให้ความต้องการของตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกด้วย

ZTE ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในจีน ประความสำเร็จในการทดสอบเทคโนโลยี 5G สำเร็จครั้งแรก ขณะที่รัฐบาลจีนยังคงสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีของจีน เดินหน้าทดสอบเทคโนโลยี 5G ตามแผนการเปิดตัวเทคโนโลยี 5G ที่แรกในโลกในปี 2020 โดยการทดลองครั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์การใช้งานระบบ 5G ซึ่งโจทย์ก็คือ ผ็ใช้งานระบบ 5G ต่อรายจะต้องมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ระดับ 10 Gbps (Gigabits per Second) และอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 ล้านราย

โดยตัวแทนจาก ZTE มั่นใจว่า บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาไปสู่ผู้ผลิตเทคโนโลยี 5G รายแรกในระดับโลก และจะช่วยให้ประเทศจีนเป็นผู้วางรากฐานมาตรฐานของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Networking) ของโลก

The company name of ZTE is seen outside the ZTE R&D building in Shenzhen

ขณะที่หัวเว่ย (Huawei) ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการเชื่อมต่อในระบบโทรคมนาคมเบอร์ 1 ของจีนและ ZTE จะกลายเป็นผู้นำในเทคโนโลยี 5G ของโลก ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้การส่งผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากกว่าในยุค 4G ปัจจุบัน โดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในยุค 5G จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ โดยเฉพาะการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่อย่างภาพยนตร์แบบ FullHD ด้วยเวลาเพียงแค่ 1 วินาที

ซึ่งแผนการเปิดตัวเทคโนโลยี 5G ที่แรกในโลกในปี 2020 ของจีนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกปี 2016-2018 จะเป็นการทดสอบตัวเทคโนโลยี 5G และช่วงที่สองจะเป็นการทดสอบอุกกรณ์ที่ใช้งานระบบ 5G ในช่วงปี 2018-2020

สำหรับ ZTE ได้เตรียมเงินลงทุนสำหรับเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีมือถือไว้ที่ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่หัวเว่ยเตรียมอัดฉัดเงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G นอกจากนี้หัวเว่ยยังเตรียมผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ออกสู่ท้องตลาดก่อนการประกาศใช้เทคโนโลยี 5G ในปี 2020


  • 531
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา