เซเว่น อีเลฟเว่นส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน บรรเทาวิกฤตโควิด-19 ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

  • 584
  •  
  •  
  •  
  •  

 

สถานการณ์โรคระบาดนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในระลอกที่ 3 ที่ถือเป็นการระดมพลแทบทุกสายพันธุ์ของ COVID-19 มาที่ประเทศไทย ส่งผลให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากทุกคลัสเตอร์ทั่วประเทศไทย และการระบาดในระลอกที่ 3 นี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าการระบาดในระลอกแรก

ขณะที่มาตรการรัฐค่อยๆ ปรับระดับความเข้มข้นตามสถานการณ์ แต่เพราะการระบาดยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีหลายครอบครัวที่ต้องประสบปัญหาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิหรืออาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

 

บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้ออย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ “โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เดินหน้ามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามพื้นที่ควบคุมกว่า 50 แห่ง

 

 

นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงของพระสงฆ์ที่ยังคงต้องประกอบศาสนกิจ โดย บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจลผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อไปยังวัดต่างๆ ในเขตปกครองทั่วประเทศ โดยทยอยส่งมอบไปแล้วกว่า 5 แห่ง และยังได้ทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

ที่สำคัญยังได้ส่งได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แอลกอฮอลล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผ่านภาคประชาสังคม อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ,มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, ชมรมสวัสดิการภาคประชาชน เขตยานนาวา เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องชาวในแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 

 

ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แอลกอฮอลล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผ่านภาคประชาสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ทั้งการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

 

 

ไม่เพียงเท่านี้ ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าและพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน


  • 584
  •  
  •  
  •  
  •