เจาะลึกก้าวย่างที่เปลี่ยนไปของ ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) จากศูนย์กลางสถาบันการศึกษา สู่ผู้นำสำนักงานให้เช่าใจกลางเมือง

 • 8.4K
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ้าพูดถึงย่านพญาไท ภาพที่คนส่วนใหญ่มองคือ ย่านของแหล่งสถาบันการศึกษา ที่เต็มไปด้วยสถาบันกวดวิชาและสถาบันเสริมทักษะมากมาย  มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบายถือเป็นศูนย์รวมของระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไทที่เชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิ้งค์ที่ทำให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อทั้งการเข้าเมืองและออกนอกเมืองได้อย่างรวดเร็ว

CP1

มีสถานที่ที่หนึ่งที่เรียกได้ว่า เป็นอาคารสำนักงานแถวหน้า ของย่านพญาไท ได้แก่ อาคาร ซี.พี.  ทาวเวอร์ 3(พญาไท) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงาน-บริษัทมากมาย และประเภทที่มีการเช่าพื้นที่รวมสูงสุดของอาคารฯ ได้แก่ “สถาบันกวดวิชา” ซึ่งล้วนเป็นสถาบันฯชั้นนำที่เปิดสอนที่นี่มาอย่างยาวนาน ทว่าในยุคที่ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ในหลายสิ่ง   แม้แต่สถาบันกวดวิชาก็ไม่มีข้อยกเว้น ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันฯ มีการเพิ่มช่องทางการสอนสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น จนสถาบันฯ เริ่มมีการลดขนาดห้องเรียน  มีการเปิดการเรียนการสอนในห้องควบคู่กับการสอนผ่านสายไฟเบอร์ไปพร้อมๆกัน   การรุกเร้าของดิจิทัล ครั้งนี้ ทำให้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท  มีแผนการปรับตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจ  จุดนี้เองทำให้เราขอโอกาสจาก คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  เพื่อมาล้วงลึกกลยุทธ์การปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

CP_2

คุณชัยวัฒน์ เล่าย้อนไปถึง ปี 2552 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ในสมัยนั้นเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการขยายกิจการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่กับเรา ซึ่ง ณ ตอนนั้น เรามีให้บริการอาคารอยู่แล้ว 2 อาคารด้วยกัน ได้แก่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ (สีลม) และอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ซึ่งการเติบโตของลูกค้าเรามีทั้งที่เป็นสำนักงานและรีเทลล์นั้นทำให้เราหยุดนิ่งไม่ได้ จึงมีการมองหาทำเลใหม่ที่จะเป็น New CBD (NEW Central Business District) ต่อไปได้  จนมาลงตัวที่ย่านพญาไท และกลายเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าลำดับที่ 3 ของ ซี.พี.ทาวเวอร์นั่นเอง

จากการเดินสำรวจโดยรอบ สามารถบอกได้เลยว่า อาคาร  ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีฟาซิลิตี้ครบครันทีเดียว มีทางเชื่อม (Skywalk) จากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไทเข้าสู่อาคารฯ ได้โดยตรง

สำหรับอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) แบ่งออกเป็น  3 อาคาร ได้แก่ อาคาร เอ บี และซี ที่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ มีพื้นที่รวมประมาณ 15,000 ตารางเมตร แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น ออฟฟิศสำนักงาน 60% (ประมาณ 9,000 ตารางเมตร), รีเทลล์ 37% (ประมาณ 5,700 ตารางเมตร) และส่วนที่เหลืออีก 13% เป็นพื้นที่เช่าทั่วไป

 • อาคารเอ มีทั้งหมด 15 ชั้น (รวมดาดฟ้า) มีทั้งส่วนที่เป็นออฟฟิศสำนักงานและรีเทลล์ โดยชั้น 1-2 เป็นรีเทลล์ ส่วนชั้น 3-14 เป็นส่วนของออฟฟิศสำนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสถาบันกวดวิชา
 • อาคารบี (อาคารอยู่ทางซ้ายมือ) จะเป็นพื้นที่ของลานจอดรถผสมกับรีเทลล์
 • อาคารซี มีทั้งส่วนที่เป็นออฟฟิศสำนักงานและรีเทลล์เช่นเดียวกันกับอาคารเอ แต่ปัจจุบันพื้นที่ส่วนรีเทลล์มีมากกว่า รวมไปถึงเซเว่น อีเลฟเว่น ชั้น 1  ที่เรียกได้ว่าเป็นสาขาที่มีการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน

ปรับตัวอย่างเร็ว รับการเปลี่ยนแปลงของสถาบันกวดวิชา

CP2

อย่างที่กล่าวไว้แต่ตอนต้นว่าเมื่อเกิดการเข้าถึงของดิจิทัลในทุกๆ แห่ง ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนพิเศษ หรือการเรียนกวดวิชาด้วยเช่นกัน เมื่อเทรนด์เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้เรียนย่อมเปลี่ยนตาม สามารถเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ ทำให้กระทบต่อการเช่าพื้นที่ของอาคารฯ เช่นกัน

คุณชัยวัฒน์ เล่าว่า ในช่วง 7-8 ปีก่อนหน้านี้ สถาบันกวดวิชามีอัตราการเติบโตที่สูง มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว สถาบันบางรายมี 5-10 สาขาด้วยกัน เป็นธุรกิจที่เป็น Red Ocean มากๆ และจากเดิมพวกสถาบันฯมักกระจุกตัวอยู่ที่ย่านสยามแต่เมื่อพื้นที่เต็มได้มีการขยับมาที่พญาไท ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อที่ไม่ไกลกัน และมีความเจริญและการเข้าถึงไม่แพ้กัน

ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น  เมื่อเข้าสู่ยุคที่รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ได้ทั้งสอนสดและสอนออนไลน์ ดังนั้น เรื่องของพื้นที่สอนอาจไม่ใช่ประเด็นหลักในการตัดสินใจเช่นในอดีต  แต่อาจมีบางสถานที่ บางสาขายังคงจำเป็นในด้านของโลเคชั่นที่เป็นเซ็นเตอร์ที่ยังคงไว้  จากเหตุผลดังกล่าว เราในฐานะผู้บริหารพื้นที่อาคารเพื่อเช่า  จึงต้องพิจารณาพัฒนาพื้นที่ พร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า

“กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรารับมืออย่างไร เราพบว่าในด้านของกวดวิชายังคงรักษาไว้ เราได้มีการทบทวนความเป็นไปได้และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเตรียมพัฒนาพื้นที่เช่าและ เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ให้พร้อมบริการออฟฟิศสำนักงานเพิ่มมากขึ้น  ด้วยเหตุผลในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ ดีมานด์และซัพพลายของความต้องการเช่าพื้นยังคงมีจำนวนมาก และนับจากวันนี้ไป พื้นที่เช่าของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ของเรา ยังคงพร้อมที่จะสร้างแรงดึงดูดต่อนักลงทุน ผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพ บริษัททุกขนาด หน่วยงานจากทั้งในและนอกประเทศ  โดยเฉพาะอาคารฯ ของเรา อยู่ในย่านของแหล่งชุมชนที่มีความเจริญในทุกระบบ มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกมาก อีกทั้งทำเลนี้ยังอยู่ใน แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของกรุงเทพอีกด้วย   ทำให้เรามั่นใจว่าการปรับสัดส่วนตรงนี้จะทำให้เราไปได้ดีแน่นอน”

ถูกกว่าสาทร สีลม แต่เดินทางสะดวกไม่แพ้กัน

CP3

คุณชัยวัฒน์ ขยายความดีมานน์เพิ่มเติมว่า สำหรับโซน CBD แน่นอนว่าคือสาทร สีลม ซึ่งเป็นพื้นที่ไข่แดง มีราคาพื้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น บริษัทใหญ่ๆ ที่จำนวนพนักงานค่อนข้างมาก  ต้องการที่จะรักษาค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และการบริหารพื้นที่เช่าที่ดีที่สุด สำหรับผู้เช่าเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อเนื่อง  คือการหาทำเลและสถานที่เช่าที่เหมาะสมตรงตามความต้องการและได้ราคาที่ดีกว่า

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว เราอยู่ในโลเคชั่นที่ดี และยังมีรถไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อความสะดวก พูดง่ายๆ ว่า ได้สถานที่ที่ราคาถูกกว่าแต่เรื่องการเดินทางสะดวกหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ

3 จุดแข็งสำคัญของ ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

CP4

นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ในการปรับสัดส่วนผู้เช่าเพื่อให้อยู่ได้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ ซี.พี. ทาวเวอร์ มั่นใจว่าเป็นจุดเด่นสำคัญ 3 ข้อใหญ่ของอาคารฯ แห่งนี้ ได้แก่

1. โลเคชั่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3  (พญาไท) มีพื้นที่ติดถนน ตั้งอยู่ที่สี่แยกเขตราชเทวี อยู่ในย่านชุมชน แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ สะดวกเรื่องอาหารการกิน  สะดวกเรื่องการเดินทาง มีการคมนาคมที่เข้าถึงได้หลายเส้นทาง  มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่อาคารฯได้เลย  อีกทั้งยังใกล้กับแอร์พอร์ตลิ้งค์ด้วย

2. ความเป็นซี.พี. ทาวเวอร์ ที่บ่งบอกถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือ  เชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เช่า และคอนซูเมอร์ทั่วไป ต่างให้การยอมรับ

 3. การให้บริการ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  ได้นำมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1และ2  มาปรับใช้  ทั้งด้านการพลังงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจด้านการบริการหลังการขายให้กับผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี

สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชน

CP5

นอกจากนี้ ในแง่ของความผูกพันระหว่างชุมชน คุณชัยวัฒน์ย้ำว่า การที่เราจะไปพัฒนาพื้นที่ใดก็แล้วแต่เรามองตัวเองเป็น ‘ลูกบ้าน’ ที่ดี  เรามีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานท้องที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันเรายังมี ‘เพื่อนบ้าน’ ได้แก่ คนในชุมชนในพื้นที่โดยรอบ เรามีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานวันเด็ก ที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในทุกๆ ปี ที่สำคัญเรายังดึงผู้เช่าที่เป็นบริษัทเอกชนและสถาบันกวดวิชามาร่วมด้วย ตรงนี้เป็นการสนับสนุนธุรกิจให้กับผู้เช่า และเป็นการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

“เราเป็นบริษัทภาคเอกชน ดังนั้น ในมุมมองของท้องที่ทุกคนอาจจะมองเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้านธุรกิจ หลักธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน ทุกภาคส่วนควรจะอยู่ร่วมเพื่อพัฒนาและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เราต้องรู้จักที่จะให้ การให้ที่ดีที่สุดก็คือการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งเรายึดถือแนวคิดนี้หมดทั้ง 3 อาคาร

โลกยุคดิจิทัล ธุรกิจต้องปรับตัวทั้ง 2 ฝ่าย

CP6

กับการปรับธุรกิจให้อยู่ได้ในยุคที่ดิจิทัลและออนไลน์มีผลต่อทุกๆ ธุรกิจ คุณชัยวัฒน์ มองว่า เรื่องนี้ต้องปรับทุกๆ ส่วนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า เพราะมันคือการแข่งขันในโลกธุรกิจ นั่นหมายความว่าลูกค้าหรือผู้เช่า จะปรับตัวเองให้เข้ากับยุคออนไลน์ และจะทำธุรกิจอย่างไรให้เกิดความแตกต่างไม่หลุดเทรนด์ ในขณะที่เราซึ่งเป็นฝ่ายให้บริการเช่าสถานที่มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทุกๆ อย่างของผู้เช่า

ท้ายที่สุดสิ่งที่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) วางไว้ในอนาคตนั้น  เชื่อว่าการกำหนดทิศทางในอนาคต 3 หรือ 5 ปีข้างหน้า มันอาจไม่ได้พิสูจน์ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนหรือไม่  สำหรับงานบริการแล้วเราพร้อมที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดมากกว่า

“เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก มันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายได้ในอนาคต ดังนั้น เราเชื่อว่า เราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

CP7

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวได้เร็วและทันยุคสมัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา ในแวดวงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการ ภายใต้ แบรนด์ ซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ามกลางการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) น่าจะเป็นบทพิสูจน์ให้เราเห็นถึงความสำเร็จของการปรับตัวอย่างรวดเร็วของการเป็นอาคารที่ดีที่สุดในย่านพญาไท


 • 8.4K
 •  
 •  
 •  
 •