ครั้งแรกในไทย! สมาคมฟินเทคปั้นหลักสูตร “CAR” เทรนด์การลงทุน ICO-Blockchain

  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  

template_new_1

กลายเป็นเทรนด์ที่ฮิตไปทั่วโลก ทั้ง ICO และ Blockchain นอกจากเป็นการลงทุนผ่านโลกดิจิทัลไร้พรมแดน ที่นักลงทุนทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่อยากเสี่ยงโชคเก็งกำไรแล้ว ใครเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ก็ยิ่งมีโอกาสก้าวได้ยาวกว่าคนอื่น แต่ท่ามกลางกระแสความสนใจหรือเทรนด์ยอดฮิตที่เกิดขึ้น คงต้องยอมรับว่า…ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ๆ เราจะลุกขึ้นมาค้นหาข้อมูลและเริ่มต้นด้วยตนเอง โดยปราศจากคำแนะนำจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย

แต่วันนี้ ในประเทศไทยจะมีหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับการลงทุน Cryptocurrency และการระดมทุนผ่าน ICO ในหลักสูตร “CAR : Cryptoasset Revolution” (คาร์ : คริปโตแอสเซท เรโวลูชั่น) จากความร่วมมือของสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กับบริษัท ไอโครา จำกัด

หลักสูตรแรกในไทย เทรนด์ ICO & Cryptocurrency

หลักสูตร CAR จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน ICO และ Cryptocurrency แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวทันเศรษฐกิจโลก โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงด้านการลงทุน Crypto Economy ซึ่งคอร์สแรกจะจัดขึ้นระหว่าง 12 มิถุนายน-14 สิงหาคมนี้

โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย อธิบายว่า หลักสูตรนี้ถือเป็นคอร์สแรกในประเทศไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุม เจาะลึก Crypto Economy ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ของโลก โดยทางหลักสูตรได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของไทยและจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์เชิงลึกด้านการลงทุน การระดมทุนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นให้ความรู้แบบองค์รวมให้แก่ผู้เรียนให้ได้เข้าใจระบบ ICO และ Cryptocurrency รวมถึงเข้าใจเทคโนโลยี Blockchain ผ่านการทำกิจกรรมเสมือนจริงที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบมากกว่าแค่ทฤษฎี เพื่อทำให้สามารถมองเห็นเทรนด์ โอกาส และรู้จักวิธีรับมือวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4

ขณะที่ คุณการดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด กล่าวว่า เราจะมีการคัดเลือกผู้เรียนโดยเน้นความหลากหลายให้มีทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ บุคลากรในสถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นกลุ่มที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวทันเทรนด์เศรษฐกิจระบบใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ Crypto Currency, ICO, Blockchain, Token, วิธีการระดมทุนผ่าน ICO, วิธีเขียน White paper, วิธีวิเคราะห์ในการเลือกลงทุน ICO, กฎหมายและการกำกับ ICO จากภาครัฐ, ธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ฯลฯ

ส่วนวิทยากรในวงการการเงินและการลงทุนที่จะมาแชร์จากประสบการณ์จริงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ อเล็กซ์ ลินซ์ ผู้บริหารบริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง เวนเจอร์ จำกัด, ไคว เชง ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์แม็คเกอร์ จำกัด, ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เป็นที่ปรึกษา บริษัท ไอโครา จำกัด, ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษา ก.ล.ต., จิรายุสทรัพย์ ศรีโสภา         อดีตผู้ก่อตั้ง coins.co.th, สกลกรย์ สระกวี ผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัท BitkubBlockchain Technology, ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร JIB Digital Consult, พิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ เว็บไซต์โฉลกดอทคอม, ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

วาง 5 หัวข้อ เติมสกิลการลงทุนดิจิทัล

คุณนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ บริษัท ไอโครา จำกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร CAR เล่ารายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร CAR ว่า หลักสูตร CAR จะเน้นให้ความรู้ทั้งเรื่องทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบครบวงจร ภายใน 11 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ

1. Introduction of Crypto Currency, ICO เพื่อให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลแอสเซท และการเขียน White Paper ที่ถูกต้อง

2. Blockchain Technology & Crypto Currency ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการระดมทุนในระบบดิจิทัล

3. Initial Coin Offering (ICO) ให้ความรู้เรื่องวิธีการระดมทุน และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4. ICO Growth Hacking Day ปฏิบัติการสร้าง ICO ภายใน 24 ชั่วโมง และการทำการตลาด

5. Group Work for ICO Growth Hacking การทำกิจกรรมเพื่อสามารถนำหลักทฤษฎีมาปรับใช้ได้จริง

“ค่าเล่าเรียนหลักสูตร CAR อยู่ที่ 185,000 บาท เนื่องจากหลักสูตรนี้มีเนื้อหากว้างและลึกมาก และมีการอบรมทั้งภายในโรงแรมและกิจกรรมต่างจังหวัด ดังนั้น การที่เราเปิดรับผู้เรียนโดยเน้นกลุ่มผู้บริหาร นักลงทุน เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือระดับประเทศได้ ซึ่งในหลักสูตรแรกอาจเปิดรับผู้สนใจราว 60-80 คน โดยจะคัดเลือกในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ก่อนจะเริ่มต้นเปิดหลักสูตรตามกำหนด อย่างไรก็ตาม เรามอบส่วนลดค่าหลักสูตร 10% แก่บุคลากรภาครัฐและสมาชิกสมาคมฟินเทคฯ”

6

โปรแกรมเมอร์ คือ มนุษย์ทองคำ ขาดแคลนทุกอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บุคลากรด้านโปรแกรมเมอร์ถือเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงในทุกอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นตำแหน่งงานซึ่งในต่างประเทศสามารถสร้างรายได้กว่า 70,000-300,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ในประเทศไทยก็ทำรายได้เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

“ไทยยังไม่มีสถาบันใดมีหลักสูตรสอนโปรแกรมเมอร์ด้าน Blockchain ควรมีหลักสูตรที่สอนและสามารถให้พัฒนาโปรแกรมด้าน Blockchain ได้เอง ดังนั้นภาคเอกชนอาจต้องรวมตัวกันเพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีบุคลากรและความพร้อมมากกว่า ซึ่งรวมถึงเรื่อง AI, Big Data, Cyber Security ด้วย เพราะอีก 10 ปีจากนี้ การศึกษาในประเทศไทยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเพื่อรองรับเทรนด์เทคโนโลยี การปรับตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนด้าน Blockchain ในไทยที่คาดว่ามีมากกว่า 200,000 คนอีกด้วย”

ทั้งนี้ ผู้สนใจหลักสูตร CAR ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.cryptoassetrev.com

 


  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน