“Sustainable Brand” กลยุทธ์ธุรกิจที่น่าศึกษาจาก อีซี่บาย และ ยูเมะพลัส ผู้ให้บริการสินเชื่อดีเอ็นเอญี่ปุ่นที่ยืนหยัดในไทยมา 21 ปี

  • 110
  •  
  •  
  •  
  •  

จากผลประกอบการที่สูงที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเค้าทำได้อย่างไร สำหรับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หรือรู้จักกันดีในนามของ “อีซี่บาย” หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

ความสำเร็จนี้ถูกเปิดเผยเคล็ดลับโดย มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอีซี่บาย ซึ่งได้ชูแนวคิด “Sustainable Brand” ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับความชัดเจนและโปร่งใส  เริ่มด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และผลักดันระบบด้วยพันธกิจที่ว่า “บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” เริ่มจากส่วนของการบริหารจัดการนั้น อีซี่บาย มุ่งไปที่การกำกับดูแลกิจการ การประเมินความเสี่ยง และระบบการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการให้บริการลูกค้า นอกเหนือจากระบบการบริหารจัดการ อีซี่บาย ได้สร้างค่านิยม 3Cs ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง 3Cs นั้นได้แก่ “Consciousness & Pride” ความตระหนักและภาคภูมิใจ “Creativity & Open mind” ความสร้างสรรค์และเปิดใจ และสุดท้ายคือ “Continuous Improvement” การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสิ่งที่ อีซี่บาย เน้นย้ำกับพนักงานทุกคนอยู่ตลอดคือ “ต้องคำนึงถึงลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของบริษัทเสมอ” นับเป็นแนวคิดที่ถอดแบบมาจากจิตวิญญาณของการให้บริการในแบบฉบับดีเอ็นเอของคนญี่ปุ่น ที่ส่งต่อมาสู่การให้บริการลูกค้าชาวไทยเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ในพาร์ทของการทำเพื่อสังคมตามพันธกิจนั้น ปัจจุบันมี 5 โครงการที่อีซี่บายกำลังดูแลอยู่ ได้แก่ “โครงการ อีซี่บาย…เพื่อการศึกษา”“โครงการ อีซี่บาย…เพื่อผู้ประสบภัย” “โครงการ อีซี่บาย…เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”  “โครงการ อีซี่บาย…เพื่อสังคมไทย” และ “โครงการ อีซี่บาย…เพื่อการกีฬาไทย” ซึ่ง มร. โยโกฮามา ได้กล่าวว่า “…เรายังมีความพยายามที่จะขยายขอบเขตการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้ขยายกว้างและครอบคลุมทุกระดับชั้น โดยเราพึงตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาเหล่านี้ จะตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสังคมไทย”

น่าจะพอเห็นภาพกันได้ชัดเจนขึ้นสำหรับกลยุทธ์ “Sustainable Brand” ที่อีซี่บายชูเป็นเคล็ดลับ ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยืนหยัดอยู่ในเมืองไทยมานาน 21 ปี นั่นคือการให้ความสำคัญกับผู้บริโภค และการมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคืนประโยชน์สู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง คือรากฐานความแข็งแกร่งของการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพจากกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการต่างๆของอีซี่บาย

Easybuy_1

Easybuy_2

Easybuy_3

Easybuy_4

Easybuy_5

Easybuy_7


  • 110
  •  
  •  
  •  
  •