“ฟู้ด แฟคเตอร์” ผนึก Food Innopolis สวทช. เสริมแกร่งธุรกิจอาหาร ติดอาวุธนวัตกรรม ยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

 

เมื่อธุรกิจอาหารชั้นนำของเมืองไทย “ฟู้ด แฟคเตอร์” ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจอาหารรายย่อยและอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ภาคการเกษตรใช้วัตถุดิบในประเทศเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้า เกิดการจ้างงาน สร้างผู้ประกอบการ และผลักดันการส่งออกสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล ขณะที่การร่วมมือกับองค์กรธุรกิจอาหารชั้นนำของประเทศไทยอย่างฟู้ด แฟคเตอร์ นับเป็นก้าวสำคัญในการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารระดับท้องถิ่นให้มีศัยกภาพในการพัฒนาเพื่อขยายตลาดสู่ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

“โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม และนวัตกรด้านอาหารที่สวทช.ร่วมมือกับ ฟู้ด แฟคเตอร์ ไม่เพียงเติมเต็ม Ecosystem ให้ธุรกิจอาหารแข็งแรงขึ้น เชื่อมโยงและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว แต่ยังรวมถึงการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป”

ทั้งนี้ เพื่อสานพันธกิจข้างต้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis จึงเดินหน้าดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและนวัตกรด้านอาหาร ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมอาหาร ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร และสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจอาหารให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศให้เติบโตได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา ฟู้ด แฟคเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอาหารครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยการวิจัย พัฒนา คิดค้นสินค้า นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

“บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังกับเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.ในครั้งนี้ จะช่วยนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย มาร่วมผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศ เสริมความแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้ผลสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีรูปธรรมและยั่งยืน”

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE