2010 แบรนด์ใหนรุ่ง แบรนด์ใหนร่วง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Best Global Brnads 2010 มาดูกันว่าแบรนด์ไหนรุ่งพรุ่งพรวด และแบรนด์ในติดลบตกอันดับ

จากเปอร์เซ็นต์และมูลค่าแบรนด์ที่เห็นตามภาพนี้  เห็นกันได้ชัดเจนและค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2010  มีหลายแบรนด์ที่สร้างมูลค้าแบรนด์ได้สูงขึ้นอย่างไม่เซอร์ไพร้ส์ ซึ่งก็คือ Apple, Google, BlackBerry, J.P. Morgan, Allianz และ VISA   ส่วนแบรนด์ที่มีมูลค่าลดลงก็คือ UPS, CITI, DELL, Nokia, Toyota และ Harley Davison  นับว่าใกล้เคียงกับยอดขายและกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2010

2010 แบรนด์ใหนรุ่ง แบรนด์ใหนร่วง

Apple + 37
2010:  USD 21,143 ล้าน 
2009:  USD 15,433 ล้าน
2008:  USD 13,724 ล้าน

Google +36%
2010:  USD 43,557 ล้าน
2009:  USD 31,980 ล้าน
2008:  USD 25,590 ล้าน

BlackBerry +32%
2010:  USD 6,762 ล้าน
2009:  USD 5,138 ล้าน
2008: USD 4,802 ล้าน

J.P.Morgan +29%
2010:  USD 12,314 ล้าน
2009:  USD 9,550 ล้าน
2008:  USD 10,773 ล้าน

Allianz +28%
2010:  USD 4,904 ล้าน
2009:  USD 3,831 ล้าน
2008:  USD 4,033 ล้าน

VISA +25%
2010:  USD 3,998 ล้าน
2009: USD 3,170 ล้าน
2008: USD 3,338 ล้าน

UBS -13
2010:  USD 3,821 ล้าน
2009:  USD 4,370 ล้าน
2008:  USD 8,740 ล้าน

CITI -13%
2010:  USD 8,887 ล้าน
2009:  USD 10,254 ล้าน
2008:  USD 20,174 ล้าน

DELL – 14%
2010:  USD 8,880 ล้าน
2009:  USD 10,291 ล้าน
2008:  USD 11,695 ล้าน

NOKIA -15%
2010:  USD 29,495 ล้าน
2009:  USD 34,864 ล้าน
2008:  USD 35,942 ล้าน

TOYOTA -16%
2010:  USD 26,192 ล้าน
2009:  USD 31,330 ล้าน
2008:  USD 34,050 ล้าน

HARLEY-DAVISON -24%
2010:  USD 3,281 ล้าน
2009:  USD 4,337 ล้าน
2008:  USD 7,609 ล้าน

(via Interbrand)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ