Google for Education พลิกโฉมการศึกษาประเทศไทยด้วยระบบไอที

  • 191
  •  
  •  
  •  
  •  

google-01

Google ประเทศไทยร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุดดิจิตอล ผุดโคงการ Google for Education ที่จะใช้ระบบไอทีแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กลายเป็น Smart Classroom โดยใช้เครื่องมือจาก Google ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและคอนเท้นต่างๆ มั่นใจช่วยให้เด็กไทยได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ผ่านระบบไอที
ผลการศึกษาจาก The Economist เมื่อปี 2558 เผยว่า ทักษะแรกที่จำเป็นในการทำงานคือการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยใช้การสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีข้อมูลอย่างแพร่หลายอาจเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันหากมีข้อมูลมากเกินไปก็อาจเกิดการท่วมท้นได้ การเข้าถึงข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนโลกแต่การเข้าถึงข้อมูลที่มีการชี้แนะที่เหมาะสมนั้นเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้

google-10
การมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนเมื่อมีการแยกแยะข้อมูลจำนวนมหาศาล ตัดสินว่าอะไรควรใช้และจะใช้มันอย่างไรนั้นเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนกำลังเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงนี้ Google จึงได้สร้างชุดเครื่องมือที่ช่วยอาจารย์ผู้สอนให้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ Chrome ในเอเชียแปซิฟิค ชี้แจงว่า “เรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในตลาดแรงงาน อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อปูทางไปสู่อนาคตการทำงานที่มั่นคง เทคโนโลยีกำลังมีบทบาทสำคัญในด้านการเรียนการสอนของพวกเขาและ Google นำตัวช่วยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับพวกเขาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้”

k-pui-4

แอปพลิเคชั่น Google เพื่อการศึกษาเป็นชุดเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อันประกอบด้วย Classroom, Gmail, Docs, และ Drive ที่ช่วยให้นักเรียนและผู้สอนทำงานและเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างบูรณาการไม่ว่าจะอยู่ที่ใด การทำงานในลักษณะร่วมมือกันนี้สามารถจัดการได้บน Chromebook ที่ช่วยให้คุณครูและนักเรียนสามารถแชร์งานระหว่างกันในชั้นเรียนและจัดการงานบนเครือข่ายที่ต้องการได้

การใช้เครื่องมือการเรียนรู้เหล่านี้ ผู้สอนสามารถออกแบบการทดสอบแบบใหม่ๆ ร่วมกันทำโครงงาน รวมถึงเชื่อมการสื่อสารกับนักเรียนที่มากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากข้อคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นที่ได้รับมอบหมายในการทำงานแบบทดสอบและสื่อการเรียนการสอนร่วมกันได้

k-mike

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่เสถียร นักเรียนไม่มีแม้กระทั่งอีเมล และครูก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับนักเรียนได้ผ่านไอที ทำให้การจัดการต่างๆ เป็นไปได้ยาก หลังจากที่มีการใช้ Google Apps ทำให้สามารถจัดการบัญชีอีเมล์ได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนมีบัญชีอีเมล์ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่รวม 222 คน และนักเรียน 3,030 คน

ส่วนการเรียนการสอนจากเดิมที่ใช้สื่อจาก CAI (Computer Assisted Instruction), Google Apps for Education สามารถช่วยลดภาระงานอาจารย์ผู้สอนลงและสร้างสื่อหรือนวัตกรรมผ่าน, Google Classroom ที่ช่วยบริหารจัดการเรียนการสอน, Google Drive เก็บชิ้นงานและผลงานนักเรียน, Google Sites ใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูล และ Google Forms ใช้สร้างแบบทดสอบและการคำนวนค่าสถิติพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่มาตรฐานสากล

demo-2

นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติโลกแห่งการเรียนรู้แล้ว G00gle กำลังสร้างอนาคตทางการศึกษาอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในโครงการคือ แอพ Expeditions โดยชุดการเรียนการสอนนี้ประกอบไปด้วยการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน และผ่าน Cardboard ช่วยให้คุณครูพานักเรียนทั้งชั้นเดินทางไปที่ต่างๆ ทั่วโลกแบบเสมือนจริง รวมถึงสถานที่ที่ไปไม่ได้ เช่น ออกไปท่องอวกาศนอกโลก ใต้น้ำหรือภายในร่างกายของมนุษย์ ยังมีเรื่องราวของการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อการเรียนรู้อีกมากมาย

 


  • 191
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา