แบบสำรวจชี้ พนักงานอยากร่วมงานในองค์กรที่มีความมั่นคง มากกว่ามีเงินเดือนที่สูง

  • 753
  •  
  •  
  •  
  •  

“ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน” แนวคิดนี้ใช้ได้กับลูกจ้างหรือพนักงานทุกคนจริงหรือ? ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้เกิดภาวะว่างงานของผู้คนจำนวนมาก แต่เอาเข้าจริง ๆ ในเว็บไซต์จัดหางานก็ยังทยอยเปิดรับสมัครงานอยู่เรื่อย ๆ บางบริษัทเสนอค่าตอบแทนที่สูงพอสมควร และมีบริษัทจำนวนไม่น้อยเปิดรับทำงานตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่สนใจประสบการณ์ของผู้สมัคร แต่ผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีคนไปสมัครหรือเปิดรับสมัครบ่อยครั้ง มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่องค์กรหรือบริษัทเท่านั้นที่เลือกลูกจ้าง แต่ลูกจ้างก็มีสิทธิ์เลือกองค์กรเช่นกัน
ล่าสุด JobsDB.com ได้เปิดเผยข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับมุมมองของพนักงานที่อยากร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดอันดับองค์กรที่มีแรงดึงดูดคนร่วมงาน 10 อับดับ ขอแอบกระซิบก่อนว่า ‘ค่าตอบแทนหรือเงิน’ ไม่ใช่เหตุผลหลักในการจูงใจให้คนอยากร่วมงานนะจะบอกให้!
_B0A0770
ผลสำรวจพนักงานในไทยโดยแบ่งตาม Genneration ต่าง ๆ ดังนี้ Baby Boomers 7% ,Gen X 49% ,Gen Y 27% และ Gen Z 16% พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เลือกองค์กรณ์ที่มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน รองลงมาคือ องค์กรต้องมีวัฒณธรรมองค์กรที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ ส่วนมุมมองของของนักศึกษาจบใหม่ มักอยากร่วมงานกับองค์กรที่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีทีมบริหารเป็นผู้นำที่ดีและ มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่เก่ง
capture-20171109-181807
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานไทยให้ความสำคัญกับ ‘ความก้าวหน้าในอาชีพ’ มาเป็นอันดับแรก ‘ความมั่นคงของงาน’ และ ‘วัฒนธรรมองค์กร’ รองลงมาตามอันดับ ซึ่งพนักงานไทยที่ต้องการอยู่กับองค์กรในระยะยาว องค์กรนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมืออาชีพในการทำงาน อีกทั้งต้องสนับสนุนการสร้างสมดุลระหว่างงานและการดำรงชีวิตไปพร้อมกัน  แต่ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ก็สำคัญไม่น้อย เพราะพนักงานคือคน ต้องกินต้องใช้ เป็นเรื่องปกติ
สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีแรงดึงดูดคนร่วมงานมี 10 อันดับดังนี้
TopCom-1
capture-20171109-182044
ด้าน บริษัทที่พลาดติด 10 อันดับ ก็ไม่ต้องเสียใจไป มาดูช่องทางต่าง ๆ ที่ช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักของพนักงานและนักศึกษากันเถอะ
capture-20171109-181843
capture-20171109-181858
K. Noppawan 6
ขอบคุณข้อมูลจาก jobsDB.com

  • 753
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14