KBTG ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐหนุนเด็กไทยสู่บุคลากรด้านไอทีพร้อมทะยานสู่ผู้นำด้านเทคฯตัวจริงในไทย

  • 6.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

Application กลายเรื่องจำเป็นไปแล้วในปัจจุบัน หลายคนชีวิตผูกพันธ์กับหลายแอปฯ ตั้งแต่การพูดคุย การใช้จ่าย ไปจนถึงการทำงาน ทว่าแอปฯ เหล่านั้นเรียกว่าแทบจะเป็นแอปฯ ที่คิดค้นขึ้นจากต่างประเทศ ส่งผลให้ Data จากการใช้งานถูกจัดเก็บไว้ที่ต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้พัฒนานำ Data ไปทำอะไรบ้าง รวมไปถึงหากมีค่าใช้จ่ายรายได้เหล่านั้นจะไหลออกสู่ต่างประเทศ

ส่งผลให้ผู้พัฒนาของไทยต่างพยายามคิดค้นแอปฯ ที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้งานได้โดยที่ Data ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ และช่วยให้รายได้ยังคงไหลเวียนอยู่ในประเทศ แต่การจะทำเช่นนั้นได้จำเป้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แม้ว่าหลายสถาบันการศึกษาจะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ แต่เพราะรู้เพียงทฤษฎียังขาดประสบการณ์การทำงานจริง ทำให้ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

นี่เป็นเรื่องที่หลายสถาบันการศึกษาและ KASIKORN Business-Technology Groupหรือ KBTG มองเห็นถึงจุดอ่อนของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย และอยากส่งผ่านประสบการณ์การทำงานจริงไปยังน้องๆ ที่สนใจ ซึ่งคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส–เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ย้ำชัดเจน งานนี้ไม่มีชงกาแฟ ซื้อของ ถ่ายเอกสารแน่นอน

นั่นจึงทำให้เกิดโครงการ “Tech Kampus” ที่เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอที ผ่านการเรียนรู้และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย รวมถึงสร้างบุคคลากรด้านไอทีสู่วงการไอทีไทยในเวทีระดับโลก ด้วยการจับมือกับสถาบันการการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งและองค์กรภาครัฐ2 แห่ง

สำหรับโครงการ Tech Kampus จะเริ่มจากการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของ KBTG ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนด้านไอทีและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสาขา Data Science และ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้งต่อยอดและผลิตงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี

และเพื่อให้นักศึกษาในโครงการ Tech Kampus เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงในสถานการณ์จริง  KBTG จะมีการเปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และฝึกงานกับทาง KBTG เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน และสามารถนำความรู้และทักษะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านไอที และสามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การใช้ Biometrics และ Facial Recognition เพื่อระบุและยืนยันตัวตน หรือการพัฒนา Online  Service และ Smart Branch ให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในอนาคต

ที่ผ่านมา KBTG ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปร่วมคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างโครงการ Thai NLP (Thai Natural Language Processing) หรือการสอนให้ AI เข้าใจความหลากหลายของภาษาไทยที่เรียกได้ว่าเป็นภาษายากลำดับต้นๆ ของโลก ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

โครงการดังกล่าวได้พัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทคโนโลยีด้านภาษาถูกนำมาใช้กับระบบ Chatbot บนเพจ KBank Live และใน LINE BK รวมถึงยังมีการนำเทคโนโลยีด้านภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือ Social Listening เพื่อนำไปแปลงเป็นข้อมูลที่ใช้ในเชิงการตลาดได้

และการวิจัย Facial Recognition ที่ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการพัฒนาเทคโนโลยี Face Liveness Detection สำหรับการพิสูจน์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และโครงการ CU NEX ที่พัฒนาร่วมกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาทั้งการเรียนและการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น Digital Lifestyle University

ในส่วนของ ดร.ทัดพงษ์ พงศ์ถาวรกมล Senior Principal Visionary Architect KBTG จะให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีด้าน Data Analytic และ AI ซึ่งประเทศไทยกำลังไปในทิศทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่สนใจด้านนี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะData เกิดขึ้นทุกที่ ซึ่งจะให้เกิดการต่อยอดไปสู่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ดร.เจริญชัย บวรธรรมรัตน์ Senior Principal Visionary Architect KBTG จะให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีด้าน AI / Machine Learning, Quantum Computing และ Open Source โดยส่วนตัวเชื่อว่าอนาคต AI / ML จะกลายเป็นเรื่องพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่ง Quantum Computing จะเป็รตัวช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี AI / Machine Learning แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของ Open Source เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้และต่อยอด

และ คุณญาณวิทย์ รักษ์ศรี Senior Principal Visionary Architect KBTG จะให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีด้าน Blockchain, Privacy และ Quantum Computing ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำอย่างไรให้ Data นั้นเชื่อถือได้ไม่มีการแก้ไขและการทำระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยให้สามาาถนำ Data เหล่านั้นไปใช้ต่อยอดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้าน Quantum Computing ถือเป็นจุดเปลี่ยนเทคโนโลยีที่สำคัญและจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกมากกว่าเดิม

ทั้งหมดนี้คือโครงการ KBTG Tech Kampus ที่จะช่วยสร้างบุคลากรไอทีรุ่นใหม่ที่ตลาดต้องการและสามารถทำงานได้จริงจัง ภายใต้เป้าหมายในการสร้างพื้นที่ด้านเทคโนโลยีของไทยบนเวทีโลกที่ไม่ได้มีแค่ เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย


  • 6.2K
  •  
  •  
  •  
  •