“หนังสือของพ่อ” ม.เกษตร รวบรวมจัดทำในรูปแบบ E-book เปิดให้อ่านฟรี

  • 28.9K
  •  
  •  
  •  
  •  

มีคำพูดหนึ่งที่ซึ้งกินใจมาก เมื่อฝรั่งถามคนไทยว่า “ทำไมถึงรักในหลวง” พวกเราคนไทยก็ตอบด้วยหัวใจดวงเดียวว่า “คุณมีเวลาทั้งชีวิตที่จะฟังหรือไม่” บทสนทนาโต้ตอบนี้คงพอจะแทนความรักของคนไทยและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์

และหากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ โครงการต่างๆ หรือพระปรีชาสามารถ ก็คงจะกล่าวไม่หมดเช่นกัน เพราะแม้แต่หนังสือตำราในประเทศก็ยังมีมากมายหลายเล่ม ซึ่งหากจะเก็บสะสมแล้วตู้หนังสือของคุณก็คงจะล้นออกมาเช่นกัน

ebookking1

ดังนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีทำให้เราสามารถเก็บหนังสือดีๆ ทรงคุณค่าไว้ได้ในรูปแบบของ E-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมหนังสือที่เรียบเรียงพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ” โดยบริการให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/King-Rama9.php

ebookking2

สำหรับ E-book ชุดนี้มีทั้งหมด 54 เล่มด้วยกัน สำหรับรายชื่อดังสือนั้นมีอาทิ มูลนิธิโครงการหลวงกับงานพัฒนาบนที่สูง, ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว, ตามเสด็จ จากทะเลสู่ที่สูง 80 ชันษา หม่อมเจ้าภีรเดช รัชนี, คำพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ฯลฯ

Copyright © MarketingOops.com

 


  • 28.9K
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!