รู้จัก “Krungsri Supply Chain on Blockchain” ครั้งแรกที่ซัพพลายเชนและบล็อกเชนคือเรื่องเดียวกัน!

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Krungsri Supply Chain on Blockchain

ซัพพลายเชน อาจเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่สำหรับ บล็อกเชน อาจเป็นเรื่องที่หลายคนยังสงสัย ซึ่งแน่นอนว่าในความคิดของเรา 2 สิ่งนี้ คือ คนละเรื่องและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ แต่วันนี้ กรุงศรี และ ปูนซีเมนต์นครหลวง ทำให้ 2 เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องเดียวกันในชื่อ Krungsri Supply Chain on Blockchain ซึ่งถือเป็นรายแรกในการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้กับเรื่องซัพพลายเชน

เรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนา Krungsri Supply Chain on Blockchain โซลูชั่นสำหรับลูกค้าธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอำนวยความสะดวกในระบบซัพพลายเชนของไทยเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้าในระบบซัพพลายเชน ทั้งช่วยผู้ประกอบการ SME รายย่อยซึ่งเป็นปลายน้ำของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับ Ecosystem ระบบซัพพลายเชนในไทย

อยู่ระหว่างทดสอบ Regulatory Sandbox

ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เล่าว่า Krungsri Supply Chain on Blockchain เป็นการนำเทคโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกรรมของบริษัทและคู่ค้าในระบบซัพพลายเชนอย่างครอบคลุมทั้งระบบ โดยกรุงศรีได้รับความไว้วางใจจาก ปูนซีเมนต์นครหลวง นำร่องทดสอบใช้ระบบ Krungsri Supply Chain on Blockchain ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของปูนซีเมนต์นครหลวงมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ค้าในระบบซัพพลายเชนได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ทั้งยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบ Ecosystem ของซัพพลายเชนอย่างครบวงจร

แผลนขยายประโยชน์ต่อเนื่อง เอื้อการทำธุรกิจ

คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า ระบบ Supply Chain on Blockchain เป็นเทคโนโลยีการทำธุรกรรมที่ทันสมัย ปลอดภัย เชื่อถือได้ และบริษัทมีความยินดีเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ โดยจะร่วมกันพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย การเรียกเก็บเงิน และเสถียรภาพในการทำธุรกรรมซื้อขาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าของปูนซีเมนต์นครหลวงต่อไป เพื่อพัฒนาระบบและวางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อรองรับการซื้อ ขายระหว่างเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย เครือข่ายร้านค้า และเครือข่ายลูกค้า รวมถึงบริการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

กรุงศรีชูแนวคิด Think Digital First ปักธงผู้นำนวัตกรรม

คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า กรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้สำหรับภาคธุรกิจ หลังจากประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ ครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการริเริ่มนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในระบบซัพพลายเชนของไทยเป็นครั้งแรก ถือว่ากรุงศรีเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบล็อกเชน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารด้วย Think Digital First


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน