รู้จัก “SMARTKEN” เครื่องมือวัดทักษะดิจิทัล “MCFIVA” รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น ให้บริการรายแรกในไทย

  • 49
  •  
  •  
  •  
  •  

700

ในยุคที่หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่เทคโนโลยี ผู้คนใช้ชีวิตแบบ 4.0 สิ่งอำนวยความสะดวกและช่องทางต่างๆ ล้วนอยู่ในรูปแบบดิจิทัล แต่การวัดทักษะ ความถนัด ความสามารถทางดิจิทัล อาจไม่ใช่เรื่องที่สามารถตรวจสอบได้โดยมีมาตรฐานในอดีตที่ผ่านมา แต่จากนี้ แมคฟิว่า (MCFIVA) ได้เปิดตัวเครื่องมือที่เรียกว่า SMARTKEN (สมาร์ทเคน) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยแมคฟิว่าเป็นรายแรกที่ได้รับสิทธิ์ให้บริการในไทย

เรื่องนี้ คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช กรรมการผู้จัดการ แมคฟิว่า (ประเทศไทย) อธิบายว่า ขณะนี้ บริษัทเป็นรายแรกในประเทศไทยที่นำ SMARTKEN แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัล เข้ามาให้บริการ ระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (Global Standard) และมีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี โดยสามารถวัดทักษะด้านดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมบนหลากหลายแพลทฟอร์ม ทั้ง Android, iOS, Unity, Swift และอื่นๆ

SMARTKEN คือ…?

SMARTKEN คือ แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเลือกวันเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสะดวก

1

2

โดย SMARTKEN ประกอบด้วยแบบทดสอบกว่า 5,000 ชุด ทำให้ผู้สอบไม่สามารถคาดเดาคำถามได้ และยังมีระบบจับเวลาในการทำแบบทดสอบอย่างเคร่งครัดภายในเวลา 2 ชั่วโมง ในการทำข้อสอบ 200 ข้อ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่สายงานใด ก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านดิจิทัล หรือทักษะด้านการเขียนโปรแกรมได้ ตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่หน่วยงานทั้งรัฐและองค์กรธุรกิจต่างก็ต้องการคนพันธุ์ดิจิทัล ต้องการทักษะด้านดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงานยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของผู้สอบ ในทักษะแต่ละด้านจากผลคะแนนที่ออกมาได้

ใช้ AI ช่วยตรวจแบบทดสอบ

สำหรับ SMARTKENใช้การวิเคราะห์และประเมินผลแบบ Real Time จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยตรวจแบบทดสอบซึ่งเป็นการทำข้อสอบผ่านออนไลน์จำนวน 200 ข้อ ซึ่งจะถูกประเมินออกมาเป็นทักษะทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียกใช้โปรแกรม Application Programming Interface (API), ทักษะการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม (DEBUG), ทักษะการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SERVER), ทักษะการออกแบบ UX/UI, ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (DEV LANGUAGE), ทักษะการใช้งานแอปพลิเคชัน (APP RULES) และทักษะด้านอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (HARDWARE)

“ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นทางการตลาดแบบครบวงจร เรามองว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของไทยสู่ Thailand Digital Workforce เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจหรือ HR สามารถเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษด้านไอที และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและตอบโจทย์ตลาดอัจฉริยะแก่องค์กรต่อไป”

ส่วนผู้ที่สนใจข้อมูล SMARTKEN สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ SMARTKEN


  • 49
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน