สังคมที่ใช้ชีวิตบนความสุข (จริง) หรือ หลอกตัวเอง

  • 15K
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทคววามนี้เป็น Advertorial]

M_2

บนความเป็นจริงที่เราต้องรับรู้และเร่งปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หรือเพื่อเฟ้นหาความสุขในชีวิต นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของนักคิดและนักพัฒนาหลายๆ คน เพราะทุกวันนี้โลกกำลังตะโกนบอกเราว่า “ฉันต้องการความช่วยเหลือ” “ฉันกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย” นั้นคือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้มนุษย์เราเป็น “ทุกข์” หลายคนคงสงสัยว่า “โลกไม่สบาย” แล้วเกี่ยวอะไรกับความทุกข์ของเรา

บทพิสูจน์และความจริงที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ โกลบอล วอร์มมิ่ง (Global Warming) และระบบนิเวศธรรมชาติลดถอย (Nature Lost) คือ “ยิ่งเราสูญเสีย เรายิ่งเสียหาย” ปัจจุบันจากการประชุม Earth Submit นักวิจัยทั่วโลกชี้ว่า เราสูญเสียระบบนิเวศอันสมบูรณ์ถึง 12% โดยเฉพาะเขตทรอปิค (Tropics) หรือเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรของโลก ความสมบูรณ์ของป่าลดลงถึง 30% ในกรุงเทพฯ อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะเรามีพื้นที่สีเขียวเพียง 0.62 ตารางเมตรต่อคน เมื่อเทียบกับปารีส นิวยอร์ก และลอนดอน ที่มีพื้นที่สีเขียวถึง 13, 23 และ 27 ตารางเมตรต่อคน ตามลำดับ

วิกฤตของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่เราควรรู้ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ บ่งชี้ว่าในปี 2050 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี มากกว่าจำนวนประชากรเด็ก นั้นคือในอนาคตคนวัยทำงานต้องทำงานมากขึ้น เพื่อหารายได้ในการดูแลสมาชิกวัยเด็กและวัยชรา หรือหลายประเทศต้องเพิ่มอัตราจ้างงานผู้สูงวัยเป็นสาเหตุให้ต้องเพิ่มอัตราภาษี เพื่อนำเงินมาเพิ่มสวัสดิการทางสังคม

M_1

ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีประกอบกับการขยายตัวของครัวเรือน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีครอบครัวขนาดเล็กสูงขึ้นถึง 20.3 ล้านครัวเรือน แต่ปฏิสัมพันธ์และความอบอุ่นของคนในครอบครัวลดน้อยลง ((Distant Family Connection)) ส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างโดดเดี่ยว (Kids Growing Up with Working parents) หรือกลายเป็นคนเก็บตัว และลุกลามจนเป็นโรคซึมเศร้า (Major depressive disorder : MDD) ในที่สุด

สิ่งเหล่านี้ คือ ความจริงและบทสรุปที่ว่า มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตโดยไม่แคร์สิ่งแวดล้อม หรือผู้คนที่แวดล้อมได้ เราต่างแสวงหาการเชื่อมโยงที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือกับผู้คนที่อยู่ในสังคมด้วยกันเอง แต่“ความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราคืออะไร?” อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายในการตอบ เพราะความสุขของแต่ละคนแตกต่าง และไม่เท่ากัน แต่มีอย่างหนึ่งที่แน่นอนคือ ความสุขนั้น ต้องส่งผลให้กับตัวเราทั้งร่างกาย จิตใจ คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และนี่คือพื้นฐานของนิยาม “ความสุขที่ยั่งยืน”

M_3

ด้วยแนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันให้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มุ่งมั่นทุ่มเทในการสำรวจวิจัย ทำการศึกษาจากทั่วโลก พัฒนาทางด้านนวัตกรรม พร้อมทั้งศึกษาถึงวิกฤตต่างๆ ของโลก ทั้งโกลบอล วอร์มมิ่ง (Global Warming) ระบบนิเวศธรรมชาติลดถอย (Nature Lost) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว (Family Connection)

M_4

เพื่อที่จะคิดค้นและสร้างสรรค์โครงการที่มอบความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริงให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงชีวิตที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่นับเป็นโปรเจกต์แฟลกชิพครั้งแรกของโลก ที่แวดล้อมด้วยความสุขทั้ง 4 ได้แก่ ระบบนิเวศ (Nature) ครอบครัว (Multigenerations) คอมมิวนิตี้ (Community) และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านคอนเซ็ปต์ Imagine Happiness… โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อสร้าง “ความสุขที่แท้จริง” ให้กับคุณ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นี้

[บทคววามนี้เป็น Advertorial]


  • 15K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE