เปาโลเมมโมเรียล รีแบรนด์ใหม่เป็น รพ.พญาไท พหลโยธิน ศูนย์สุขภาพยุคใหม่เพื่อคนยุคดิจิทัล

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใครที่ผ่านไปมาแถวย่านสะพานควายอาจแปลกใจ เมื่อไม่เห็น “รพ.เปาโล เมมโมเรียล” ที่อยู่คู่กับพื้นที่นี้มากว่า 50 ปี จนกลายเป็นหนึ่งความทรงจำของใครหลายคน แต่กลับมีโรงพยาบาลเชนใหญ่ชื่อคุ้นหูอย่าง “รพ.พญาไท พหลโยธิน” เข้ามาแทน นั่นเพราะ รพ.เปาโลฯ ทำการ Rebrand ครั้งใหญ่ โดยเป็นการนำศักยภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์จาก รพ.พญาไทเข้ามาเสริม

การ Rebrand ครั้งนี้ยังส่งถึงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้ดูเด็กลงและทันสมัยมากขึ้น และยังเป็นการยกระดับการบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มวัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป โดยมีแนวคิด “สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน” (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare) โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย เข้าถึงเทรนด์ Health&Wellness ในปัจจุบัน

 

เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของการ Rebrand ครั้งนี้ คือการมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการทำ Digital Transformation ที่ทำให้การจัดการข้อมูลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การดูแลสุขภาพสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Care)

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ทำให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ทำให้การสื่อสารระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการรักษา รวมไปถึงการนำเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีบริการ Telecare ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถโทรปรึกษาแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล หรือแอปฯ Health Up ที่ช่วยนัดหมายและติดตามการนัดคิวจากที่บ้าน เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีโดดเด่น ซึ่งจะช่วยให้การ Rebrand เห็นภาพ Medical Technology ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ทีมแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศ

นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว การ Rebrand ครั้งนี้ยังได้เสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาพด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ที่สามารถให้การรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้องและแม่นยำให้กับผู้ป่วยได้ และยังมีการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ของโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ที่มีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการบริการระดับสากล อาทิ

 • ศูนย์ศัลยกรรมโรคในช่องท้อง: โดยให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องขั้นสูง ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
 • สถาบันกระดูกและข้อ: ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง และการซ่อมแซมข้อไหล่ ข้อศอกและข้อเข่า สำหรับผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ศูนย์ทันตกรรม Digital Dental: การใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการรักษาด้านทันตกรรม
 • ศูนย์ Let’s Talk: ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ พร้อมกิจกรรมบำบัด
 • ศูนย์ Love Space: ศูนย์ที่ดูแลสุขภาพทางเพศสำหรับทุกคน ที่สามารถรับการปรึกษาผ่านระบบ Telecare ได้

นอกจากนี้ยังมีศูนย์เฉพาะด้านอีกมากที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย การรักษา หรือการดูแลหลังการรักษา

 

สอดรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

อีกหนึ่งเหตุผลของการ Rebrand ครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความแออัดของการเข้ามาใช้บริการที่ รพ.พญาไท 1 และรพ.พญาไท 2 โดยมีการร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่าง รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2 และ รพ.พญาไท พหลโยธิน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่สนใจสุขภาพ

โดย รพ.พญาไท พหลโยธิน ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และสังคมผู้สูงวัยที่สนใจสุขภาพมากขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้บริการจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว

หนึ่งในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการสำหรับคนทุกกลุ่ม อย่างการจองคิวออนไลน์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ไม่ต้องรอนาน หรือการให้บริการที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นานในการเข้ามาโรงพยาบาล

ที่สำคัญการ Rebrand ครั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนในแง่ของราคาการให้บริการ รวมไปถึงลูกค้าเดิมของ รพ.เปาโลฯ เคยได้รับบริการแบบใด เมื่อเปลี่ยนเป็น รพ.พญาไท พหลโยธินก็ยังคงได้รับบริการแบบเดิมด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองในครั้งนี้คือ หลังจากนี้ รพ.เปาโลฯ ในสาขาอื่นๆ จะถูก Rebrand เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยหรือไม่ แม้จะไม่ชัดเจนแต่คาดว่าอาจจะมีโอกาสที่ รพ.เปาโลฯ อีก 5 แห่งที่เหลือจะต้องมีการ Rebrand ใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการ แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ Location


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE