นักวิจัยเผย “หลอดกระดาษ” ที่หลายธุรกิจเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมอันตรายกว่าที่คิด

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากเรื่องของสิ่งแวดล้อม กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจต้องหันมาปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก แล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ อย่างเช่น กระดาษ ที่ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ คือ การเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกมาเป็นหลอดกระดาษ

แม้ว่าหลายคนจะรู้สึกไม่ต่างไปจากผู้เขียน ที่รู้สึกว่าหลอดกระดาษเมื่อเปียกน้ำแล้วจะดูดน้ำยากและมีความรู้สึกว่าเปื่อยยุ่ยง่าย แต่ก็ยังได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นวัสดุที่เป็นย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างจากพลาสติกที่ใช้เวลาเป็นร้อยปีในการย่อยสลาย แต่ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์แถบยุโรปจะค้นพบว่า หลอดกระดาษอาจไม่ได้ดีอย่างที่คิด

โดยนักวิจัยชาวเบลเยี่ยมค้นพบว่า หลอดกระดาษอาจมี “สารเคมีถาวร” ที่เป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แม้จะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากการทดสอบหลอดจาก 39 ร้านอาหารและร้านค้าปลีก พบ่วาส่วนใหญ่มีสารเคมีสังเคราะห์ที่เรียกว่า สารโพลีและเพอร์ฟลูออโรอัลคิล (PFAS) และพบสารเหล่านี้จำนวนมากอยู่ในหลอดที่ทำจากกระดาษและไม้ไผ่

สารเคมีเหล่านี้จะยังคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายพันปี แม้ตัววัสดุจะย่อยสลายไปหมดแล้ว สารเคมีเหล่าเมื่อสะสมเป็นจำนวนมากสามารถสร้างปัญหาสุขภาพอย่างมากมายได้ เช่น โรคต่อมไทรอยด์ คอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น ความเสียหายของตับ และมะเร็งในไต รวมถึงส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ และอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ อีกด้วย

จากการทดสอบหลอดที่มีอยู่ในตลาดยุโรป พบว่า 90% ของหลอดที่อยู่ในท้องตลาดมีสาร PFAS โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น หลอดไม้ไผ่ 80% หลอดพลาสติก 75% และหลอดแก้ว 40% ส่วนหลอดโลหะไม่พบสารเคมีใดๆ เลย จากการศึกษาไม่สามารถระบุได้ว่าสารเคมีเหล่านี้ปนเปื้อนมาจากขั้นตอนใด

ดังนั้นคำแนะนำ คือ การเลือกใช้หลอดโลหะที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ และเลี่ยงการใช้หลอดกระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดขยะที่เกิดขึ้นจากหลอดแล้วยังสร้างความปลอดภัยอีกด้วย

หากผลวิจัยนี้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้

 

Source: Fox Business


  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา