‘พริมา มารีน’ ผู้นำโลจิสติกส์ทางเรือ สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว

  • 17.6K
  •  
  •  
  •  
  •  

PRM_4

อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว ถือเป็นวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับทุกอุตสาหกรรม ที่นำไปใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโต โดยวิธีการขนส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทผู้ค้าน้ำมันจะเลือกใช้วิธีขนส่งทางเรือเพื่อนำส่งน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปไปให้แก่ลูกค้า เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด

การขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลวทางเรือ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย โดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของไทยที่อยู่ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง …

รู้จักกับธุรกิจ พริมา มารีน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทางเรือ โดยให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจร รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงให้บริการเรือขนส่งที่สนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการกองเรือของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็นหัวใจสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี

PRM_1

ทิศทางของตลาดน้ำมันและปิโตรเคมี

จากธุรกิจของ PRM ที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมีเหลว จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพลังงานชั้นนำหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกใช้บริการ เช่น ไทยออยล์ เอสโซ่ ปตท. รวมถึงบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ต่างประเทศที่มีความต้องการเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันในบริเวณน่านน้ำ สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศศูนย์กลางการค้าน้ำมันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

PRM_2

การแข่งขันในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บน้ำมันและปิโตรเคมีเหลวทางเรือ

สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ทางเรือของผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมีเหลวนั้น ถือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนผู้ประกอบการน้อยราย เมื่อเทียบกับธุรกิจการให้บริการเรือขนส่งสินค้าทั่วไป  เพราะใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จึงไม่รุนแรง ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ทำให้ บมจ.พริมา มารีน สามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

PRM_3

การเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นก้าวใหญ่ที่สำคัญในการขยายธุรกิจของ PRM โดยบริษัทฯ เตรียมลงทุนขยายกองเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และขยายตลาดเรือขนส่งสินค้าปิโตรเคมีเหลว รวมถึงให้บริการในเส้นทางเดินเรือใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต …

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://investor.primamarine.co.th/ipo

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


  • 17.6K
  •  
  •  
  •  
  •