อสังหา 9 เดือนยังรุ่ง อานิสงส์จากมาตรการภาษีและยอดโอนคอนโด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลประกอบกาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในรอบ 9 เดือน ยังไม่ตก สาเหตุหลักมาจากมาตรการภาษีช่วยลดค่าใช้จ่าย และทำให้กำไรเพิ่ม  ส่วนบริษัทพัฒนาคอนโดมิเนียม รายได้ยังโตเพราะได้รับผลดีจากการโอนคอนโดมิเนียม  แต่ยังมีบางบริษัทที่กำไรหายหด  เช่น NC และ แผ่นดินทอง ที่ยอดขายตกส่งผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้านี้ตลาดคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งโครงการที่ถูกขายออกไปจะใช้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปี ทำให้โครงการส่วนใหญ่ทยอยโอนมาจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต สาเหตุข้างต้นจึงสะท้อนออกมาในผลการะดำเนินงานของบริษัทที่เป็นบวก

อย่างไรก็ดี นับจากปลายปี 2550 เป็นต้นมาราคาวัสดุก่อสร้างได้ปรับตัวขึ้นสูงมากจากราคาน้ำมัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลว่าราคาอสังหาฯจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตทำให้เร่งตัดสินใจซื้อ กอปรกับได้รับอานิสงส์จากมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์ ที่ออกมาในวันที่ 28 มีนาคม 51 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริโภคทำให้ส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับอานิสงส์ค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีลดลง ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

อ่านเนื้อข่าวเต็มได้ที่นี่


  •  
  •  
  •  
  •  
  •