ก้าวใหม่ของ PTT Station ที่ไม่ใช่แค่สถานีบริการน้ำมัน แต่เป็นศูนย์กลาง ‘เติมเต็มทุกความสุข’ และพร้อมเติบโตไปกับทุกชุมชน

  • 6.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ PTT Station กับการพัฒนาแบรนด์จาก Life Station สถานีบริการน้ำมันที่มีความครบครันของนักเดินทาง สู่บริบทใหม่ Living Community การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วม ‘เติมเต็มทุกความสุข’ และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน

PTT Station เป็นสถานีบริการน้ำมันที่มีส่วนร่วมและเติบโตเคียงข้างคนไทยมายาวนาน และด้วยสาขากว่า 1,900 สาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกชุมชนทั่วประเทศ ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน อยากแวะพัก หรือเข้าไปทำธุระส่วนตัวเล็กๆ น้อย ก็จะพบกับ PTT Station ยิ่งทำให้สถานีบริการน้ำมันชั้นนำของไทยแห่งนี้เข้าใจถึงบริบทการใช้ชีวิตและความต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน แต่ละสังคม

จนจุดประกายให้เกิดความคิดที่ว่า ปั๊มน้ำมันควรมีบทบาทที่มากกว่าความเป็นปั๊มน้ำมัน เพราะการที่ PTT Station ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกับชุมชนทั่วประเทศ ก็เสมือนเป็นการเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นบทบาทของการร่วมสร้างให้สังคม มีความสุขและรอยยิ้ม เติบโตร่วมกันไป จึงเป็นบทบาทสำคัญที่เป็นเป้าหมายของ PTT Station หรือแนวคิดที่เรียกว่า Living Community ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทางโออาร์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โดยทาง PTT Station ได้เริ่มต้นพัฒนา จากจุดแข็งเดิมในเรื่องคุณภาพ ความครบครันจนแข็งแกร่งที่สุดในธุรกิจ และมุ่งพัฒนา ออกแบบรูปแบบของความสุขที่มากขึ้นกว่าเดิม ในทุกองค์ประกอบทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ ในคอนเซ็ปต์ ‘เติมเต็มทุกความสุข’ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยได้ในทุกระดับ ด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่

เติมเต็มความสุข…ให้ผู้คน

ด้วยการพัฒนาสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและใส่ใจทุกความต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความครบครันในสินค้าและบริการหรือ ‘จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง’ ซึ่งเป็นจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจุดซ่อมรถเบาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินโดยทันที เพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากการเดินทาง , ‘Friendly Design ออกแบบพื้นที่ใน PTT Station ให้เหมาะกับการเดินทางของคนทุกเพศภาวะ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้สูงวัยและผู้ทุพพลภาพเพื่อเติมเต็มความอุ่นใจว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกจากการเดินทาง

เติมเต็มความสุข…ให้ชุมชน

PTT Station ได้ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน และสังคม ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้แก่ ‘พื้นที่ปันสุข’ สนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยเติมเต็มความสุขให้รอยยิ้มของเกษตรกร , ‘ตลาดวิถีชุมชน และโครงการไทยเด็ด’ เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ สถานีบริการฯมาจำหน่ายสินค้าของชุมชน และมีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการไทยเด็ดที่คัดสรรของเด็ดของวิสาหกิจชุมชน เติมเต็มความสุข สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้น PTT Station ที่เป็นสถานีต้นแบบยังมีการตกแต่งของแต่ละภูมิภาคตามเอกลักษณ์พิเศษของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ ฯลฯ เพื่อเติมเต็มความสุข สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน

 

เติมเต็มความสุข…ให้สิ่งแวดล้อม

การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบสถานีบริการฯ เป็นสิ่งที่ PTT Station ให้ความสำคัญผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘EV Stationจัดตั้งจุดชาร์จไฟ EV Station ให้กับรถไฟฟ้า โดยกำลังขยายให้ครบทั่วทุกเส้นทางหลักภายในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการลดการใช้มลพิษ เติมเต็มให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ ชุมชนมีชีวิตดีขึ้น

‘โครงการแยก แลก ยิ้ม โครงการส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้อง และยังช่วยดูแลสังคมอีกด้วย โดยมีการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการที่ชุมชนรอบ ๆ PTT Station โดยมีชุมชนที่ช่วยเหลือแล้วมากกว่า 3,000 โครงการ…เติมเต็มความสุขให้กับทั้งโลกและชุมชน’

ด้วยการออกแบบทุกองค์ประกอบให้สามารถเติมเต็มความสุขได้ ไม่ว่าจะความสุขเล็ก หรือความสุขใหญ่ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบ ecosystem ของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสะท้อนออกมาที่แบรนด์ เพื่อสร้าง experience จริงให้ผู้บริโภคทุกคนได้สัมผัส

เพราะในทุกการกระทำใน Living ecosystem แห่งนี้ ไม่ว่าจะแค่แวะเข้าห้องน้ำที่ PTT Station ก็สามารถสร้างความสุขให้กับแม่บ้านที่ตั้งใจทำความสะอาด , แวะมาเติมน้ำมัน ก็สร้างรายได้ให้กับพนักงาน หรือน้ำมันดีเซลที่เติมช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปาล์ม เป็นต้น

PTT Station จึงเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน เพราะเป็นที่ ที่สามารถสะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย เติมเต็มความสุขให้กันและกันแบบไม่รู้ตัว เพียงแวะเข้ามาก็มีความหมายมากกว่าที่คิด

เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใคร แค่แวะเข้ามาที่ PTT Station แห่งนี้ คุณต่างได้ ‘เติมเต็มทุกความสุข’ โดยไม่รู้ตัว ให้ PTT Station ‘เติมเต็มทุกความสุข’ ตลอดไป


  • 6.4K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE