AI รุกเข้าระบบ CCTV ดิจิตอลคอม-ฮิตาชิ แวนทารา สร้างแพลตฟอร์มใหม่ตอบโจทย์ Public Safety

  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  

นายธนาวุฒิ จ่างตระกูล Head of Sales ประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา(2)

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด (Digitalcom) บริษัทดูแลและรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ร่วมมือ บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา (Hitachi Vantara) และ บริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ (Milestone Systems) ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ IP ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล และผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทซิตี้ โดยมี บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายโซลูชั่นแพลตฟอร์มความปลอดภัยสาธารณะขั้นสูง  (Public Safety) ทั้ง Hitachi Video Analytics (HVA) และ Hitachi Visualization Suite (HVS)จากบริษัท ฮิตาชิ แวนทารา และโซลูชั่นการจัดการวีดีโอจาก บริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ (Milestone Systems)

ปัจจุบัน Smart Life Smart City มีหลายรูปแบบ การเป็น Smart Life Smart City ที่ดี ต้องมีฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ดี ซึ่ง ฮิตาชิ แวนทารา และไมล์สโตน ซิสเต็มส์ มีประสบการณ์และมีฐานข้อมูลที่ดี เชื่อมโยงวิเคราะห์ได้หลากหลายตามความต้องการ มีการรักษาความปลอดภัยครบถ้วน ร่วมกับ ดิจิตอลคอม เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในโลกยุคดิจิทัลอนาคต

โซลูชั่นประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แรก Hitachi Video Analytics (HVA) ระบบวิเคราะห์และประมวลผลวิดีโอจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือไฟล์วิดีโอมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนับจำนวนคนที่เข้า-ออกในจุดที่ต้องการ,  แจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย รวมถึงปรับแต่งคุณภาพวีดีโอให้ดีขึ้นและปกปิดข้อมูลส่วนตัว เบลอใบหน้าบุคคลในภาพวีดีโอ

Live Face Matching (LFM) ระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้าบุคคลจาก CCTV กับฐานข้อมูลบุคคล ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ เมื่อตรวจจับใบหน้า ตรงกับฐานข้อมูลที่มีจากการลงทะเบียน ระบบสามารถทำงานทั้ง แจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลต้องสงสัย, บันทึกเวลาเข้าออกเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ Hitachi Visualization Suite (HVS) หรือระบบรวบรวมภาพวีดีโอจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), ข้อมูลจากระบบเซนเซอร์ รวมทั้งข้อมูลจากแอพลิเคชั่น ที่แสดงผลรวมในจอเดียว และ HVS ยังมีความสามารถค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่สามารถแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปได้ด้วย

คุณธนาวุฒิ จ่างตระกูล Head of Sales ประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา กล่าวว่า การผลักดันเทคโนโลยี Smart City Smart Life ให้เป็นจริงได้นั้น พันธมิตรมีความสำคัญความร่วมมือของฮิตาชิแวนทารา ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ และดิจิตอลคอม จะเป็นประตูสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย เน้นพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะขั้นสูง ผ่านส่วนร่วมระหว่างแหล่งข้อมูล ผ่านโซลูชั่นแพลตฟอร์ม สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า และเป็นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตประจำวันในสังคมเมืองอัจฉริยะ

คุณสุวิช จิตรเกษมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด กล่าวว่า ดิจิตอลคอม เป็นบริษัทผู้เริ่มธุรกิจ IP Network Camera รายแรกของประเทศ จากงานบริการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ Network และ Server หลังจากก็เข้ามาสู่ธุรกิจกระจายสินค้า เน้นบริการผ่านกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ปัจจุบันเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT และ Security มีตัวแทนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 1,000 ราย ความร่วมมือกับ ฮิตาชิ แวนทารา และไมล์สโตน ซิสเต็มส์ เพื่อเปิดตัวโซลูชันแพลตฟอร์มที่นำไปสู่สมาร์ทซิตี้ ได้มีการทำงานร่วมกับไมล์สโตนมากกว่า 15 ปี

เบนจามิน โลว์ รองประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไมล์สโตน กล่าวว่า ตามรายงานของ IHS Markit ล่าสุด Milestone Systems ยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายอันดับ 1 ของโลกและ APAC VMS การเปิดช่องทาง100% ทำให้พันธมิตรเช่น Hitachi Vantara และ Digitalcom มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์โดยรวมของ Milestone จึงต้องการผลักดันความร่วมมือและนวัตกรรมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีวิดีโอระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และโซลูชั่นที่ปรับขนาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 150,000 ครั้งทั่วโลก

นายธนาวุฒิ จ่างตระกูล, นายสุวิช จิตรเกษมสุข และมร.แองเจโล ซาว่าธอร์(1)

1. Hitachi Video Analytics

Hitachi Video Analytics หรือ HVA คือ การนำภาพวิดีโอจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือไฟล์วีดีโอมาทำการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น โดยทั่วไปการทำ Video Analytics จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับความต้องการใช้งาน นโยบายการรักษาความปลอดภัย และเพื่อบรรลุผลด้านธุรกิจ โซลูชั่น HVA มีการทำงานอ 3 ส่วนคือ

1) Operational Intelligence วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านการปฏิบัติการ เน้นค่าสถิติที่เกิดขึ้น

o   People counter นับจำนวนคนเข้าออกในจุดที่ต้องการ

o   Traffic Analyzer นับยานพาหนะ แบ่งตามชนิด ในพื้นที่ที่ต้องการ

o   Queue Detector การตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ในแถวหรือตรวจสอบความหนาแน่นขอบุคคลในพื้นที่

o   License Plate Recognizer การอ่านป้ายทะเบียนรถเป็นตัวอักษร

o   Activity Visualizer บอกปริมาณกิจกรรม หรือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ต้องการ

o   Parking Spaces Analyzer ตรวจสอบช่องจอดว่ามีรถจอดอยู่หรือไม่

o   Direction Controller ตรวจสอบบุคคล หรือยานพาหนะ เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่กำหนดไว้หรือไม่

o   Camera Health Monitor ตรวจสอบว่ากล้องมีสิ่งของมาบัง หรือโฟกัสไม่เหมือนเดิมหรือไม่

2) Security Intelligence วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านรักษาความปลอดภัย เน้นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

o   Intrusion Detector กำหนดพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้าถึง การแจ้งเตือนหากมีการบุกรุก

o   Facial Recognition การรู้จำใบหน้า แบ่งเป็นตรวจสอบใบหน้าบุคคลเทียบฐานข้อมูล (Live Face Match) และ ระบบบันทึกใบหน้าบุคคล (Face Collector)

o   Object Detector แจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุถูกวางไว้เกินเวลากำหนด และแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุถูกนำออกไปจากพื้นที่ที่กำหนด

o   Video Enhancer ระบบปรับปรุงคุณภาพวีดีโอ ทั้งภาพที่มีการสั่นไหวของกล้องให้ออกมาเสมือนภาพนิ่ง

3) Privacy Protection เน้นความเป็นส่วนตัว เบลอหน้าบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวเป็นสาธารณะ เช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หน้าบุคคลในห้องพิจารณาคดี

2. Live Face Matching System

Live Face Matching System (LFM) ถือเป็น Video analytic รูปแบบหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบภาพใบหน้าบุคคุลจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กับฐานข้อมูลบุคคลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ จากนั้นก็จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ เช่น บุคคลที่กล้องจับภาพได้อยู่นั้น เป็นบุคคลต้องสงสัยในแบล็คลิสต์ จะส่งสัญญาณเตือน และสามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลของบุคคลลงในฐานข้อมูลได้ ทั้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ จัดกลุ่มได้เช่น ลูกค้าวีไอพี กลุ่มแบล็คลิสต์ เป็นต้น

3. Hitachi Visualization Suite

Hitachi Visualization Suite (HVS) ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ฮิตาชิ แวนทารา รวบรวมวีดีโอจากกล้อง CCTV, ข้อมูลจากระบบเซนเซอร์ แอพลิเคชั่นแสดงไว้ในจอเดียว สามารเชื่อมโยงกับ ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ที่เป็นระบบบริหารจัดการกล้องวิดีโอ (VMS) ควบคู่กับดิจิตอลคอม

“ในอดีตกล้องวีดีโอ หรือ CCTV เปรียบเสมือนตาที่ใช้สอดส่องเหตุการณ์ แต่ปัจจุบัน CCTV ล้าหลังไปแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้ก้าวเข้าสู่ระบบ AI หรือระบบสมองกล ที่จะมี CCTV เป็นตาแล้ว ยังมีสมองซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยคิด วิเคราะห์ แยกแยะตามเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือน Hollywood World ที่ความจริงโลกปัจจุบันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว ยังไม่มีการทำให้ครบครบ และเป็นแพลตฟอร์มยอมรับทั่วโลก วันนี้ฮิตาชิ แวนทารา กับไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าใช้ได้จริง ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาตั้งแพลตฟอร์มกันใหม่ เป็นการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ของระบบ CCTV”


  • 37
  •  
  •  
  •  
  •