เปิดบทพิสูจน์คุณภาพ ‘Sasin’ กับการติด Top 10 ของเอเชีย ด้าน Entrepreneurship ความสำเร็จของศิษย์เก่าและความหลากหลาย

  • 7.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

ไม่ว่าจะเพราะการเปิดรับวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือบริบทอื่นๆ ในสังคม ก็ต้องยอมรับว่า การศึกษา ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายหลักสูตร เพื่อเปิดกว้างรับกับอาชีพและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เรื่องของมาตรฐานยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ สถาบันการศึกษา แต่ละแห่งมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน

ประเด็นนี้ปัจจุบันมี Ranking จากองค์กรต่างๆที่มีเกณฑ์ในการจัดอันดับสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักสูตร การปลูกฝังความเป็นผู้นำทางความคิด การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางสังคม ความคุ้มค่าในการเรียน อัตราการจ้างงานหรือความสำเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งผู้ที่สนใจเรียน สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความโดนเด่นและความแตกต่างของแต่ละสถาบันได้

หากพูดถึง Sasin School of Management’ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชื่อของ Sasin สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ปกครองและผู้เรียนได้อยู่แล้ว จากชื่อเสียงและความสำเร็จที่มีมายาวนาน หรือหากจะยกตัวอย่างถึงสถาบันการศึกษาคุณภาพที่มีรางวัลการันตี Sasin ก็จะยังเป็นชื่อที่ติดอันดับอยู่เช่นเคย โดยเมื่อไม่นานมานี้ Sasin เพิ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ‘100 อันดับแรกของโลก’ และเป็น ‘1 ใน 10 อันดับแรกของเอเชีย’ ในด้านความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของศิษย์เก่า และความหลากหลายของผู้เรียนและคณาจารย์อีกด้วย จากการจัดอันดับของ QS Global MBA Rankings 2021 อีกด้วย

‘ความสำเร็จ’ ที่อ้างอิงจากองค์กรชั้นนำของโลก

สำหรับ QS หรือ Quacquarelli Symonds เป็นองค์กรของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยเป็นที่รู้จักในด้านการให้ข้อมูลในด้านการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก หรือ QS World University Rankings ซึ่งน่าเชื่อถือและถูกใช้อ้างอิงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่วน QS Global MBA Rankings 2021 ได้ทำการจัดอันดับสถาบันที่สอนด้านบริหารธุรกิจทั่วโลกทั้งหมด 258 แห่ง จาก 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แคนาดา ยุโรป ลาตินอเมริกา โอเชียเนีย และสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้านที่มีการคำนวณค่าน้ำหนักแตกต่างกัน เช่น การจ้างงานหลังจบการศึกษา (Employability) 40%, ผลตอบแทนจากการเรียน (Return on Investment) 20%, ความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของศิษย์เก่า (Entrepreneurship and Alumni Outcomes) 15%, การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leadership) 15% และความหลากหลายของผู้เรียนและคณาจารย์ (Class and Faculty Diversity) 10%

สร้างชื่อ…สถาบันบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทย กับ ‘มาตรฐานระดับสากล’

นอกจากอันดับ Top 10 ที่ได้รับ Sasin ยังเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล จาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ของสหรัฐอเมริกา และ EQUIS ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดจาก EFMD (European Foundation for Management Development) ของยุโรป

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ยังไม่รวมความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2562 กับการเป็น Business School แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับมาตรฐานยุโรป BSIS โดย BSIS เป็นเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) สำหรับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งมีมุมมองด้านการวัดผลกระทบทั้งหมด 7 ด้าน เพื่อประเมินการสร้าง Impact ของสถาบันฯ ทั้งนี้ กระบวนการของ BSIS จะช่วยสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่สถาบันการศึกษาสร้างให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย

อัพเดทหลักสูตร อัดแน่นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

หลักสูตร MBA ของ Sasin นั้น ได้ผนวก Action Learning เข้าในหลักสูตร โดยมีทั้ง Consulting Labs ที่ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น Sasin-MIT, Sasin-Fudan และ Sasin Tsinghua Labs รวมถึง Labs สำหรับนิสิตที่สนใจด้านการสร้างธุรกิจและความยั่งยืน เช่น New Venture Lab และ Sustainability Lab เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ผสานกับการลงมือปฏิบัติโดยให้ลงมือทำโปรเจคจริง ช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดสามารถต่อยอดกับโจทย์ต่างๆ ได้จริงในอนาคต โดยปีการศึกษาปัจจุบัน Sasin ยังได้เพิ่ม Skills and Values Module เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการเรียนบริหารธุรกิจและความสำเร็จในอนาคตเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนั้น Sasin ยังผนวกประสบการณ์จริงของนักธุรกิจตัวจริง ที่เป็นนิสิตเก่าของ Sasin ทั้งนี้ Sasin มีเครือข่ายนิสิตเก่ากว่า 5,000 คน ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งก็มีนิสิตเก่าให้ความร่วมมือ ในการแชร์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตปัจจุบัน และเข้าร่วม Mentorship Programs เป็นต้น

Sasin เปิดให้ผู้สนใจศึกษาหลักสูตรและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sasin.edu หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Sasin Open House ที่จะจัดขึ้นวันที่ 19 ธันวาคมนี้ และ 14 มกราคม 2564 ได้ที่ bit.ly/34REbeB


  • 7.3K
  •  
  •  
  •  
  •