ถอดสูตร SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE “บ้านพลังงานเป็นศูนย์” เปลี่ยนโลกธุรกิจอสังหาฯสู่ความยั่งยืน

 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  

 

“เสนา” ควง “ฮันคิว ฮันชิน” พันธมิตรแดนปลาดิบ สะท้อนมุมมอง วิกฤติพลังงาน -สภาวะโลกร้อน  ดึงโนฮาวน์ Geo Fit+ ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการพลังงาน ชูโมเดล Zero Energy Housing (ZEH) นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ บ้านเดี่ยว แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม ปรับฟังก์ชั่นและอินดีเทลใส่ใจรักษ์โลกแบบครบวงจร พร้อมเชิดฉาย ปี 2566

 

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการและในฐานะดีเวลลอปเปอร์รายแรกที่พัฒนาหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทาง “SENA Group” ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (CLIMATE CHANGE) มาอย่างต่อเนื่อง มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกในเวลานี้  ปฎิเสธไม่ได้ว่า “ภาวะโลกร้อน” ที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะยาว จากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามามีบทบาทในการทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องหันมาใส่ใจ เริ่มปรับตัวและวิธีคิดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลย์ทั้งเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และ สิ่งแวดล้อม (Environmental) ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

“SENA Group”  มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยที่คิดละเอียดใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความยั่งยืน พร้อมต่อยอดธุรกิจใหม่ตอบรับกับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ของโลกยุคปัจุบันและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในทุกมิติเพื่ออนาคต

 

นายโทดะ มาซาฮิโกะ ผู้อำนวยการฝ่ายบ้านจัดสรรต่างประเทศ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป  (Mr. Toda Masahiko Senior General Manager, Overseas Housing Division, Hankyu Hanshin Properties Corp.) กล่าวถึงทางรัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโลกร้อน และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากครัวเรือน ดังนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการรณรงค์ เรื่องการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าให้ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero

 

Emissions) ให้ได้ภายในปี 2050 โดยในหลายประเทศให้ความสำคัญและเป็นสากลในการกำหนดเกณฑ์พัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นมีการออกเกณฑ์และบังคับใช้อย่างจริงจังมาก ถ้าไม่สร้างบ้านที่มีการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันในรอบ1 ปี ได้ ใกล้ หรือ เท่ากับ ศูนย์  จะถูกปรับเป็นเงิน หรือไม่ออกใบอนุญาตให้ หากการสร้างบ้านมีต้นทุนที่สูงขึ้นรัฐบาลก็เข้ามาช่วยสนับสนุนพร้อมส่งเสริมภาคธุรกิจด้วย

นอกจากนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนา เรียกว่า  Zero Energy House (ZEH) โดยวางมาตรฐานเกณฑ์การลดใช้พลังงาน โดยภายในปี 2030   การก่อสร้างอาคารใหม่ บ้านและคอนโดมิเนียมต้องติดตั้งพลังงานสะอาด หรือ โซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 60%

 

ยูคาโกะ มาสึโอะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป  (Ms.Yukako Matsuo General Manager, Housing Business Division, Hankyu Hanshin Properties Corp.) กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับหลักการคือการลดใช้พลังงาน โดยเกณฑ์พื้นฐานที่เรียกว่า ค่า Ua Value (ค่าการถ่ายเทความร้อนภายใน) เป็นค่าที่ถูกกำหนดในแต่ละเมืองให้มีการลดพลังงานที่ไม่ใช้ Renewable energy อย่างน้อย 20% ในทุกระดับ โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านในแต่ละฤดูให้เหมาะสมจากการออกแบบ (Passive Design) และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficiency) รวมถึงมีระบบผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ปัจจุบันการพัฒนาอาคารให้เป็น Zero Energy House 100% นั้น ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

สำหรับเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ กลุ่มบ้านและกลุ่มคอนโดมิเนียม ตามนี้

 1. ZEH Oriented เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 20% รวมการใช้พลังงานสะอาด
 2. ZEH Ready เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 50%ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด
 3. Nearly ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 75%ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด
 4. ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 100%ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

 

โดยล่าสุดทาง “SENA Group”  ร่วมมือกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป พันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น พร้อมกับดึงโนฮาวน์ Zero Energy House (ZEH) มาปรับใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ (New Product) ภายใต้ “SENA HHP Zero Energy House” และนำแนวคิด Geo Fit+ ประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับโมเดล Zero Energy Housing (ZEH) นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ ประกอบด้วย 1.โครงการบ้านเดี่ยว แกรนด์โฮม บางนา กม.29 (ขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร) 2.โครงการคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยวางเป้าหมาย SENA ZEH Oriented เพื่อลดการใช้พลังงานได้ไม่ต่ำกว่า20%

ทั้งนี้ โครงการต้นแบบเป็นการทดลองและวิจัยเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการออกแบบบ้าน  โดยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อวัดผลของประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า             พร้อมไปกับการนำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่มีการติดตั้งโซลาร์รูฟ(Solar Rooftop ) บนหลังคาบ้านในทุกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

 

เพื่อสอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินปี 2023  ทาง “SENA Group” ริเริ่มพัฒนาบ้านของเสนาทุกหลัง ภายใต้ “SENA HHP Zero Energy House” ประยุกต์และปรับใช้ทั้งในด้านการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายในบ้านให้มีการใช้พลังงานลดลงหรือใกล้ศูนย์มากที่สุด เชื่อว่ากลไกตลาดในปัจจุบันและอนาคต จะตอบรับกับรูปแบบการพัฒนาโครงการของเสนาอย่างแน่นอน  เพราะแนวโน้มของต้นทุนราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาโครงการต้องบริหารเรื่องต้นทุน เพื่อไม่ให้บ้านพลังงานเป็นศูนย์มีราคาที่แพง และแนวทางของ การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

“SENA Group”  วางเป้าหมายสู่การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักคิดว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากบ้าน  และเป็นสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิด Eco System ใหม่ เพื่อปลูกฝังให้คนทุกคนร่วมกันรักษ์โลกสู่เป้าหมายของคำว่าความยั่งยืน  (SUSTAINABILITY) ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญของเสนา ต้องคิดละเอียดกว่าและใส่ใจทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย  เพื่อมุ่งมั่งสู่ Net Zero Carbon Energy เพิ่มคุณภาพชีวิต และความยั่งยืนในทุกมิติของสังคม

 


 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!