ยอดส่งออกไทย Q1 มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ตลาดส่งออกโตทั้งอินเดีย เอเชียใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS  

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 22,363 ล้านดอลลาร์ หรือขยายตัว 7.1% เมื่อรวมไตรมาสแรกขยายตัว 11.3% ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยเป็นการขยายตัวได้ดีในทุกๆ ตลาดสำคัญ ทั้งอินเดีย อาเซียน CLMV และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนมี.ค. 2561 ซึ่งการส่งออกขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะตลาดอินเดีย อาเซียน CLMV และสหรัฐฯ ซึ่งมีการขยายตัวในระดับสูง สำหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13

สินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัว และถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ที่ 3.3% สาเหตุหลักมาจากการหดตัวของยางพารา รวมทั้งน้ำตาลทราย ขณะที่สินค้าที่ยังขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป

การค้า-01

คาดไตรมาส 2 ก็จะปรับตัวดีขึ้น

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกไทยในไตรมาสแรกของปี ขยายตัว 11.3% หรือคิดเป็นมูลค่า 62,829 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 7 ปี   โดยตลาดส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงได้แก่ อินเดีย เอเชียใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS

ส่วนแนวโน้มการส่งออกไทยในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 15 ไตรมาส และดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะและส่วนประกอบ  เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

1 ส่งออก

นอกจากนี้การส่งออกในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีการกระจายตัวมากขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐ และกลุ่มประเทศยูโรโซน  ขยายตัวได้ดี จากการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่น จีน และหลายภูมิภาคในเอเชีย ขยายตัวได้ดีจากการส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ส่วนการแข็งค่าของเงินบาท และมาตรการกีดกันทางการค้า  ที่นอกจากจะกระทบต่อการส่งออก ไปยังตลาดที่เป็นคู่ขัดแย้งแล้ว  ยังอาจส่งผลในวงกว้างไปยังตลาดอื่นๆ ที่เป็นตลาดรองรับการส่งออกสินค้าที่ถูกกีดกันในตลาดคู่ขัดแย้งอีกด้วย  ดังนั้นผู้ส่งออกต้องเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง กระจายสินค้าไปยังตลาดใหม่  ทำประกันความเสี่ยง  เพื่อลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2 ส่งออก


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •