Thoth Zocial ผสาน OBVOC เปิด Solution การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เชิงลึก

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

tzo

การแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีข้อมูลในเชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงตลาดและสามารถมองไปในอนาคตเพื่อกำหนดแผนการตลาดได้อย่างชัดเจนดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเช่นกันซึ่งในแต่ละวันมีการสร้างข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

Thoth Zocialในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลในโลกโซเชียลและOBVOC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลในโลกโซเชียลจึงได้ร่วมมือกันจนเกิดเป็น Total Solution ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบนโลกโซเชียลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล้า + พเนิน_11

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงผู้ใช้งาน Social มากกว่า 50% โดยแอพพลิเคชั่นLine มียอดผู้ใช้งานเกิน 33 ล้านคนและมีช่วงเวลาในการใช้เฉลี่ยต่อคนต่อวันค่อนข้างสูงขณะที่ Facebook คาดว่ามีผู้ใช้งานมากถึง 44 ล้านคนโดยมีจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงถึง 7% ต่อปีกลุ่มสูงอายุจัดเป็นกลุ่มที่มีอัตราการสมัครใช้งาน facebook มากที่สุดสูงถึง 25% ซึ่งกลุ่มนี้เปลี่ยนมาจากการรับสื่อทีวีและหนังสือพิมพ์เป็นหลักนอกจากนี้คาดว่าธุรกิจกลุ่ม Startup จะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นในปีนี้

สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Social ประกอบไปด้วย 4 หน่วยงานหลักอันได้แก่ฝ่ายบริหารหรือ CEO ซึ่งกลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่แม่นยำถูกต้องและรวดเร็วเพื่อช่วยกำหนดทิศทางขององค์กรให้ตรงกับเป้าหมายได้หน่วยต่อมาคือหน่วย CRMเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าหน่วยงานนี้จะมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานโดยเฉพาะระบบ ChatBotซึ่งข้อมูลในโลกโซเชียลนั้นจะเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจในการให้บริการรวมไปถึงการเปรียบเทียบกับการบริการของคู่แข่งอีกด้วย

Analys

หน่วยต่อมาคือหน่วยวิจัยซึ่งจำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูล Social เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจในการออกสินค้าใหม่รวมไปถึงการตรวจสอบหา Trend ใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคตและหน่วยสุดท้ายคือหน่วย Marketing ซึ่งหน่วยนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเพื่อการวางแผนและการตลาดโดยเฉพาะความสำคัญใน 3 เรื่องคือ Resltime, Crisis-Free และ Personalized

ทั้ง 2 บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าภายใน 5 ปีจะสามารถเติบโตได้ 3-5 เท่าซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้จะช่วยทำให้ทั้งคู่กลายเป็นที่ 1 ในตลาดในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Social และจะเป็นเจ้าแรกที่มี Total Solution ในเรื่องของข้อมูลทางด้าน Social และที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจให้ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

 

Copyright © MarketingOops.com


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •