10 อันดับ ธุรกิจร้านค้าปลีกในจีน ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

แม้ช่วงหลายปีที่ผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคเปลี่ยนไป ผนวกกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการสร้าง “สังคมไร้เงินสด” ทำให้คนรุ่นใหม่รวมถึงวัยอื่นๆ ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ร้านค้าปลีกแบบ Modern Trade, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ต่างใช้กลยุทธ์ Omni Channel เพื่อปรับร้านค้าของตนให้มีความพร้อมในการซื้อขายมากที่สุด

จากการรายงานของ China Daily พบว่า ธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อยังคงมีการแข่งขันที่สูง ไม่แพ้แพลตฟอร์ม E-Commerce รายใหญ่ๆ ใช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ผู้ปลีกรายใหญ่ 5 อันดับแรก ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ ส่วนตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงเติบโตได้ดีที่สุด 2.7 เปอร์เซ็นต์ สวนแกร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังคงสูญเสียสัดส่วนผู้ซื้อสินค้า ยอดขายลดลง 1.3% ในไตรมาสนี้ วันนี้จึงขอนำข้อมูลสัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีก ใครคือผู้กินส่วนมากที่สุด 10 อันดับ

อันดับ 10 SPAR Group ส่วนแบ่งการตลาด: 1.6 เปอร์เซ็นต์

X5 Retail Group to buy SPAR supermarket chain

อันดับ 9 WuMart Group ส่วนแบ่งการตลาด: 1.8 เปอร์เซ็นต์

9

อันดับ 8 WSL Group ส่วนแบ่งการตลาด: 2 เปอร์เซ็นต์

8

อันดับ 7 Bailian Group ส่วนแบ่งการตลาด: 2.6 เปอร์เซ็นต์

7

อันดับ 6 Carrefour ส่วนแบ่งการตลาด: 3.1 เปอร์เซ็นต์

6

อันดับ 5 Yonghui Group ส่วนแบ่งการตลาด: 3.7 เปอร์เซ็นต์

5

อันดับ 4 Walmart Group ส่วนแบ่งการตลาด: 5.7 เปอร์เซ็นต์

4

อันดับ 3 Vanguard Group  ส่วนแบ่งการตลาด: 6.5 เปอร์เซ็นต์

3

อันดับ 2 RT-Mart  ส่วนแบ่งการตลาด: 6.9 เปอร์เซ็นต์

2

อันดับ 1 Sun Art Group  ส่วนแบ่งการตลาด: 8.2 เปอร์เซ็นต์

1

ในช่วงครึ่งแรกของปีพ. ศ. 2561 ร้านอาหาร Sun Art ซึ่งเป็น บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการพาณิชย์อีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาในจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายได้จากการขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 มีรายได้จากการขาย 54,0600 ล้านหยวน (7.88 พันล้านดอลลาร์)

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.chinadaily.com.cn


  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14