ปรับโฉมใหม่! เมย์แบงก์ รีแบรนด์ดิ้งองค์กรครั้งใหญ่สู่ยุคดิจิทัล ดึงพันธมิตรปรึกษาการลงทุนระดับโลกร่วมสร้างโอกาสให้นักลงทุนอย่างมั่งคั่ง

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

เมย์แบงก์

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า โลกแห่งการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Digital Asset รวมถึงพฤติกรรมความต้องการด้านการลงทุนของนักลงทุนก็เปลี่ยนไปด้วย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST ก็เช่นกัน ที่เดินหน้าปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้แนวคิด Opportunity of Change เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะมองเห็นถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งต่อข้อมูลและเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้เน้นพัฒนาไปถึงภาพลักษณ์ซึ่งได้ทำการ Rebranding เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ปรับภาพลักษณ์ให้มีความคึกคักสดใส แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ รวมถึงบการบริหารงานในองค์กร ที่มีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรจำนวนมาก ด้วยโครงการสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานสไตล์พื้นที่เปิดเพื่อเอื้ออำอวยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเน้นความเป็นมืออาชีพสูงสุด

และการในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการได้มีการนำเสนอเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงใจนักลงทุนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนให้กับลูกค้าได้ ซึ่งในส่วนของการให้บริการยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Maybank Investเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทั้ง หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และอื่นๆมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม จากการนำข้อมูลของนักลงทุนในส่วนต่างๆ ผ่านระบบประมวลผลอัจฉริยะ หรือ AI เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือว่าใช้ง่ายเหมือนการชอปปิ้งออนไลน์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาเลือกชอปปิ้งด้านการลงทุน ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ถึงทุกคน สามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะให้กับตัวเองได้

 เมย์แบงก์

ขณะเดียกกันในด้านของพันธมิตรที่ล่าสุดได้มีการจับมือกับยักษ์ใหญ่ที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลก อย่างบีเอ็นวาย เมลลอน ไอเอ็ม เป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนทั่วโลกมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเสริมความแข็งแกร่งด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมบริหารความมั่งคั่ง ยกระดับพอร์ตให้กับลูกค้าสู่การลงทุนได้ทั่วโลก ทำงานมีการเจาะธุรกิจที่ระบบที่เรียกว่า OCI ซึ่งปัจจุบันก็เห็นว่า ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารด้านของความมั่งคั่งและ wealth ซึ่งจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ปกติที่นักลงทุนจะสามารถเทรดได้ จึงทำให้เกิดความทั่วถึงทำให้เกิดการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ ในการช่วยบริหารความเสี่ยง และช่วยในการบริหารจัดการกองทุน โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวในการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนไทยมากที่สุด

สิ่งสำคัญที่นอกจาการบริหารผลการดำเนินงานที่ดีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ดีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับ ESG ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ได้มีการวัดผลด้านความยั่งยืนในระดับโลกภายใต้ธุรกิจในเครือเมย์แบงก์ทั้งหมด โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาการลงทุนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องและปลอดภัยทั้งแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป การดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด การสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยเราสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนในธุรกิจที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร

อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการพัฒนาองค์กร และรูปแบบการลงทุนที่สมัยใหม่เพื่อทันกับโลกนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้องค์กรเหล่านั้นยังสามารถที่จะตอบโจทย์แก่นักลงทุนคนรุ่นใหม่ได้


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
sabuysuk
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ล้วนแล้วแต่ได้กำไร