“adapter digital group” ผุด 2 ธุรกิจใหม่ บุกต่างประเทศเต็มตัว ย้ำ Digital Ecosystem สำคัญ

  • 63
  •  
  •  
  •  
  •  

001(1)

เสริมความเข้มข้นดิจิทัลเชิงรุก หนุนอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโต “adapter digital group” ผุด 2 หน่วยธุรกิจใหม่  ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร และเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน พร้อมบุกตลาดต่างประเทศเต็มตัว ชี้ยุคข้อมูลท่วมตลาดต้องนำมาใช้ให้เร็วและสร้างความได้เปรียบ ย้ำชัดการสร้าง Digital Ecosystem สำคัญ ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร adapter digital group เปิดเผยว่า “ปัจจุบันหลายธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ทำให้สินค้าเกือบทุกกลุ่มมองเรื่องดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร จากที่ในอดีตมองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการตลาด ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Motor Vehicles, Communications, Skin-care และ Banks ในปีนี้เติบโตสูงมาก ส่วนในปี 2562 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้แน่นอน”

02 Atawoot Wesaranurak

“ธุรกิจต่างๆ กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ซึ่งการทำโฆษณาดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสาร แต่เป็นการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภคในยุคนี้เปลี่ยนไป การทำความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่จะสร้าง Digital Ecosystem ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือแบรนด์ให้ได้จึงมีความท้าทายมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันก็มีการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลที่ต่างกัน ใครที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความเข้าใจ และสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้ดีกว่าก็จะนำไปสู่ความได้เปรียบในตลาดที่มากกว่า”

ในฐานะที่ adapter digital group วางตำแหน่งเป็น Digital Leads มาตั้งแต่เริ่มแรก และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับตลาดที่ยังคงขยายตัว ปัจจุบันมีความชัดเจนว่าเป็น Digital Expertise จึงมุ่งมั่นขยายส่วนงานเพิ่มเติมในการสร้าง Digital Ecosystem ที่ครบวงจร มีความยั่งยืน รวมทั้งสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ไม่เพียงแค่สีสันทางการตลาด ซึ่งการขยายงานครั้งนี้จะก้าวสู่การเป็น adapter digital group ประกอบด้วย 3 ธุรกิจภายในเครือ ได้แก่ adapter digital agency, adapter analytica และ adapter innovation โดยทั้ง 3 ธุรกิจนี้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็ทำงานเป็นเอกเทศได้

คุณอรรถวุฒิกล่าวต่อว่า บทบาทของหน่วยธุรกิจ adapter analytica ในฐานะของหน่วยงานด้าน Data Intelligence คือการหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจลูกค้า โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สัมพันธ์กับแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดย adapter digital group สั่งสมประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จาก Data มานานแล้ว จนปัจจุบันมีการตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ให้ชัดเจน เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการงานในส่วนนี้ที่มากขึ้น ส่วนหน่วยธุรกิจ adapter innovation คือ การสรรหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า ซึ่งมีทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและพัฒนาขึ้นมาใหม่มาผสมผสานในการสร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมี Innovation Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ให้พนักงานสามารถเข้าไปทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับงานของด้วยตัวเองได้อีกด้วย

Team(1)

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของ adapter digital group ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption จะเน้นการเติบโตร่วมกันทั้งองค์กร โดยสร้างระบบ Brand Team อย่างแท้จริง ด้วยการเรียนรู้ แบ่งปันสิ่งใหม่ๆ และถือ KPIs ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครบจบในบริษัทเดียว ซึ่งเป็นจุดแข็งของ adapter digital group ที่มีหน่วยธุรกิจครบทุกขั้นตอนของการทำงาน

“ภาพรวมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จาก Data อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงแค่ 1% (อ้างอิง ข้อมูลจาก Forbes)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล ใครมีข้อมูลมากที่สุดและเอามาใช้งานได้เร็วที่สุด คนนั้นก็จะได้เปรียบ ฉะนั้น adapter analytica และ adapter innovation จะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่มาช่วยติดปีกให้กับงานของเราในอนาคต นอกจากนี้เรายังสร้าง Data Mindset ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กรเพื่อก้าวนำในยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วย Data รวมถึงให้ทุกคนได้สัมผัสและทำความคุ้นเคยกับนวัตกรรมในออฟฟิศตลอดเวลา (Innovative Environment) เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ไปสู่แบรนด์ที่ทีมงานดูแลอยู่”

นอกจากตลาดในประเทศแล้ว adapter digital group ยังมีการขยายออกไปยังต่างประเทศอย่างเต็มตัว หลังจากให้บริการในอาเซียน (AEC) มาระยะหนึ่งแล้วในรูปแบบของการช่วยลูกค้าเข้าไปทำตลาดใน AEC โดยทาง adapter digital agency ทำงานด้านกลยุทธ์รวมถึงงานครีเอทีฟ ร่วมกับเอเจนซี่ที่แข็งแรงของประเทศนั้นๆ ที่จะทำหน้าที่ Localize Content ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค ปัจจุบันให้บริการที่กัมพูชา ลาว และพม่า และวางเป้าหมายจะเข้าไปในประเทศจีน และฮ่องกง ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 2 ปี เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการขยายไปยังตลาดต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล คือ ต้องมีการเรียนรู้และวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่โลกดิจิทัลเปลี่ยนเร็ว “New Tribe Creativity” จึงเป็นทั้ง Vision, Believe และ Culture ของ adapter digital group ซึ่งเราปลูกฝังสิ่งนี้ลงไปในความคิดของทุกคน และที่สำคัญคือเราต้องหมุนไปให้เร็วกว่าที่โลกจะหมุนไป ด้วยวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้ การขยาย 2 หน่วยงานใหม่จึงเป็นจิ๊กซอว์หลักที่เข้ามาต่อยอดความคิดและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร

FUJI6067(1)

FUJI6138(1)

FUJI6135(1)


  • 63
  •  
  •  
  •  
  •