บางจาก เตรียมลุย Mini Mart เอง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บางจากเปิดเผยนโยบายที่ชัดเจนกว่าเดิม ในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันและการบริการควบคู่กันไป ทั้งโครงการ Fast SErvice หรือการ Re-branding สถานีบริการน้ำมันให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ Mini Mart ในสถานีบริการ เป็นอีกสิ่งที่บางจากจะต้องปรับปรุงให้สามารถแข่งขันในตลาดค้าปลีกรวมและเพื่อเป็นการทำรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับแผนพัฒนาธุรกิจมินิมาร์นั้น ขณะนี้บางจาก มีนโยบายชัดเจนที่จะลงทุนดำเนินการเองแล้ว  ที่ผ่านมาบางจากเองก็ได้มีการทำธุรกิจมินิมาร์ทเองมาก่อนแล้วใน 2 แบรนด์คือ ใบจาก และ เลมอนกรีน ทั้งนี้แผนการพัฒนามินิมาร์ทที่ชัดเจนจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเต็มรูปแบบในต้นปี 2552 โดยมีเป้าหมายที่จะใช้แบรนด์เดียวคือ ใบจาก ด้วยการเปิดใหม่และทำการปรับเปลี่ยนร้านเลมอนกรีนเดิมให้เป็นใบจากทั้งหมดภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากต้นปี 2552 โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยสาขาละ 2 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯมีร้านใบจากประมาณ 55 แห่ง ส่วนร้านเลมอนกรีนมีสาขานี้เวลานี้ประมาณ 100 กว่าแห่ง โดยปีที่แล้วมีรายได้จากมินิมาร์ท 2 แบรนด์รวมกันกว่า 600 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้จะมีการเติบโต 10% หรือมีรายได้รวมมากกว่า 660 ล้านบาท และตั้งเป้าว่าหากปรับเปลี่ยนร้านเลมอนกรีนหมดและมีการเปิดสาขาใบจากใหม่ๆเพิ่มขึ้น จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในช่วง 4 ปีจากนี้ไป

Read full story


  •  
  •  
  •  
  •  
  •