103.58.148.118

Brand Move

Ξ Leave a comment

บอร์ด รพ.กรุงเทพฯ ให้บริษัทลูกเปาโล ซื้อกิจการ รพ.เมโย ในวงเงินไม่เกิน 1,395 ล้านบาท

posted by  2,262 views

bdms1

มีรายงานว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ให้ เปาโลเมดิค เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลเมโย

นางนฤมล น้อยอ่ำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26ต.ค. มีมติอนุมัติให้บริษัทเปาโลเมดิค จำกัด หรือ เปาโล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ถือหุ้น99.99%) เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด หรือเมโยฯ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจโรงพยบาลเอกชนภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเมโย ทั้งนี้เปาโล จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของเมโย ณ วันโอนกิจการ

ทั้งนี้ เปาโล จะชำระราคาโอนกิจการให้แก่ เมโย เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในกิจการ และหรือการกู้ยืมเงิน การเข้าทำรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

สำหรับการเข้าทำรายการครั้งนี้  เป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 15% ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง

ทั้งนี้ เมโยโพลีคลีนิค เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 162 เตียง มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 33 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330,000 หุ้น พาร์ 100 บาท

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 5 ตระกูลดัง ได้แก่ เกยุราพันธุ์ ถือหุ้น 16.66%, เหตระกูล ถือหุ้น 16.66% , ศิริกลการ ถือหุ้นใหญ่สุด 33.32% , เจียมปรีชา ถือหุ้น 16.66% และศรีสอาด ถือหุ้น 16.66%

ขณะที่ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 350.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 126.5 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 224.2 ล้านบาท มีรายได้รวม 611.1 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 41.3 ล้านบาท

bdms2

ก่อนหน้านี้ เมื่อราวปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่ม รพ.กรุงเทพ หรือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ก็เพิ่งเข้าซื้อกิจการโรงแรมปาร์คนายเลิศ เป็นมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อหวังผลักดันให้ไทยเป็นเมดิคัลฮับ (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

สำหรับธุรกิจของ BDMSเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

 

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

เดินทางสายนักข่าวมากว่าสิบปีก่อนจะมาหลงใหลในงานดิจิตอล แต่งตัวฟรุ้งฟริ้งเคลิบเคลิ้มดนตรีร็อค

User Name: pigabyte

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


+ 1 = six

Recent Posts

Facebook