บอร์ด รพ.กรุงเทพฯ ให้บริษัทลูกเปาโล ซื้อกิจการ รพ.เมโย ในวงเงินไม่เกิน 1,395 ล้านบาท

  • 431
  •  
  •  
  •  
  •  

bdms1

มีรายงานว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ให้ เปาโลเมดิค เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลเมโย

นางนฤมล น้อยอ่ำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26ต.ค. มีมติอนุมัติให้บริษัทเปาโลเมดิค จำกัด หรือ เปาโล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ถือหุ้น99.99%) เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด หรือเมโยฯ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจโรงพยบาลเอกชนภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเมโย ทั้งนี้เปาโล จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของเมโย ณ วันโอนกิจการ

ทั้งนี้ เปาโล จะชำระราคาโอนกิจการให้แก่ เมโย เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในกิจการ และหรือการกู้ยืมเงิน การเข้าทำรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

สำหรับการเข้าทำรายการครั้งนี้  เป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 15% ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง

ทั้งนี้ เมโยโพลีคลีนิค เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 162 เตียง มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 33 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330,000 หุ้น พาร์ 100 บาท

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 5 ตระกูลดัง ได้แก่ เกยุราพันธุ์ ถือหุ้น 16.66%, เหตระกูล ถือหุ้น 16.66% , ศิริกลการ ถือหุ้นใหญ่สุด 33.32% , เจียมปรีชา ถือหุ้น 16.66% และศรีสอาด ถือหุ้น 16.66%

ขณะที่ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 350.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 126.5 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 224.2 ล้านบาท มีรายได้รวม 611.1 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 41.3 ล้านบาท

bdms2

ก่อนหน้านี้ เมื่อราวปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่ม รพ.กรุงเทพ หรือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ก็เพิ่งเข้าซื้อกิจการโรงแรมปาร์คนายเลิศ เป็นมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อหวังผลักดันให้ไทยเป็นเมดิคัลฮับ (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

สำหรับธุรกิจของ BDMSเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

 


  • 431
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!