บำรุงราษฎร์พัฒนาสู่โรงพยาบาล 4.0 ตอบโจทย์การรักษาครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

  • 15.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

01

หลังเหตุการณ์สะเทือนโลก 9-11 ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกปักธงให้เป็นจุดหมายปลายทางของชาวอาหรับเพื่อการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ไว้ใจในชาวอาหรับของซีกโลกตะวันตก โดยในอดีตชาวอาหรับมักนิยมเดินทางไปพักรักษาตัวในแถบโซนยุโรปและอเมริกา ปัจจัยที่ชาวอาหรับเลือกปักธงในภูมิภาคนี้เพราะเทคโนโลยีการแพทย์ที่เทียบเท่ากับฝั่งยุโรปและอเมริกา นโยบายการรักษาตัวในประเทศกลุ่มอาหรับ ผสมผสานกับค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับทางยุโรปและอเมริกา ที่สำคัญยังเป็นภูมิภาคที่ยังคงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

นั่นจึงทำให้หลายประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาพยาบาล โดยในไทยถึงกับมีแนวทางในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของภูมิภาค นั่นจึงทำให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลในยุคนั้นได้ผนวกการรักษาพยาบาลเข้ากับการท่องเที่ยว (Medical Tourism) เพื่อให้ผู้ที่ต้องรักษาตัวในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในตัวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

02

ปัจจุบันในยุคที่ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 การแพทย์ก็ยังคงพัฒนาตามแนวทาง 4.0 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้ให้บริบาลด้านการแพทย์ภาคเอกชนแห่งใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศไทย โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถึง 51 แห่ง เพื่อการดูแลรักษาให้ทั่วถึงทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมขยายตลาดบริบาลทางการแพทย์ร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ร่วมกันในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

แน่นอนว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรทั้ง 51 แห่ง ซึ่งการร่วมมือจะช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน แม้ว่าจะมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายหรือที่เรียกว่า Step Up นอกจากนี้ยังสามารถย้ายผู้ป่วยกลับไปยังโรงพยาบาลที่เริ่มทำการรักษาได้โดยไม่สะดุดขั้นตอนการรักษาเรียกว่า Step Down

03

รวมถึงความร่วมมือนี้ยังจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแพทย์ 4.0 และผลวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นอกจากนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังถือเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล The Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา และผ่านการรับรอง DNV-GL’s MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD  มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ โดยเป็นแห่งที่ 3 ที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือและเป็นแห่งแรกของเอเชีย

04

ไม่เพียงเท่านี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากลจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน College of American Pathologists (CAP) เป็นแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจในด้านการให้บริการทางการแพทย์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ผสมผสานการนำเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ที่สำคัญความร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรยังช่วยให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยทุกที่ทั่วประเทศไทย


  • 15.4K
  •  
  •  
  •  
  •