“เซ็นทรัล” ส่งสัญญาณเตรียมตัวเปิดห้าง หลังส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าและพันธมิตรให้เตรียมความพร้อม

  • 765
  •  
  •  
  •  
  •  

Central

หลังรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต้องปิดตัวลงตามประกาศของรัฐบาล โดยยังคงเปิดเฉพาะในส่วนของ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ธนาคารและร้านขายยาเท่านั้น ส่งผลกระทบให้ร้านต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าต้องปิดตัวเองลงโดยปริยายเช่นกัน ซึ่งเป็นการปิดโดยไม่มีกำหนดการเปิดห้างครั้งใหม่

ล่าสุด ห้างเซ็นทรัลส่งสัญญาณการเตรียมตัวเปิดห้างอีกครั้ง เมื่อมีการส่งหนังสือไปยังผู้ค้าและพันธมิตรของห้าง โดยมีการแจ้งให้เตรียมพนักงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดห้างเซ็นทรัล ที่มีการคาดว่าจะสามารถเปิดห้างได้อีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าและพันธมิตรเข้ามารายงานตัวที่สาขาของห้างในวันที่ 28 เมษายน 2563 นี้

Central 2

โดยหนังสือมีใจความระบุว่า

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ขอแจ้งการเตรียมการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตามที่คาดว่าจะเปิดบริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลาเปิดปิด สาขาตามปกติของแต่ละสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดให้บริการ ห้างฯ ขอให้ท่านโปรดเตรียมความพร้อมเรื่องพนักงานขาย PC/BA ที่ต้องกลับมาทำหน้าที่ขายสินค้าในสาขาให้ได้ทันตามกำหนด โดยขอให้ท่านโปรดตรวจเช็คสุขภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนส่งพนักงานเข้ามาทำงานที่สาขา ตามข้อกำหนดในหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับการกลับมาปฏิบัติงานของพนักงานที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ขอให้พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขาในวันที่ 28 เมษายน 2563

ห้างฯ ขอขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ร่วมเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา

ทั้งนี้เป็นผลมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีการส่งสัญญาณในการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างลง เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนได้อีกครั้งหลังสิ้นสุดการระบาด COVID-19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งของรัฐบาล

 

Source: Central


  • 765
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา