จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิด “ศูนย์ตรวจสอบ COVID-19 อย่างรวดเร็ว” วันจันทร์นี้ ใช้เวลาแค่ 10-15 นาทีรู้ผล

  • 3.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

ศูนย์บริการการแพย์
Photo Credit: 77kaoded.com

นอกจากความกังวลเรื่องสถานการณ์การระบาด COVID-19 แล้ว หลายคนคงจะเริ่มสงสัยแบบคิดไม่ตกว่า “เราติดเชื้อ COVID-19 หรือยัง?” จนความสงสัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งหลายคนที่สงสัยก็มักจะไปพบหมอเพื่อขอให้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งที่บางคนไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย และยังเป็นการเพิ่มงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ครั้นจะไม่ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งทางการแพทย์เองการตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ติดเชื้อ ยิ่งตรวจพบเร็วก็หมายถึงการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อยังเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เนื่องการ COVID-19 ไม่มีอาการในช่วงการติดเชื้อ

ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสอบ COVID-19 อย่างรวดเร็ว” ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งศูนย์ตรวจสอบฯ ดังกล่าวจะมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ที่ต้องสงสัยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อลดความหนาแน่นในการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาล และช่วยให้ฌรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ด้านอื่นได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Chula COVID-19
Photo Credit: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับขั้นตอนการขอรับการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่ศูนย์ตรวจสอบฯ จะเริ่มจากการลงทะเบียนออนไลน์และทำแบบประเมินความเสี่ยงทางออนไลน์ที่ “เป็ดไทยสู้ภัย” หรือ ที่นี่ หากผลการประเมินเข้าข่ายความเสี่ยง จะได้รับการแจ้งนัดหมายให้มารับบริการ เพื่อรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว จากนั้นแพทย์จะทำการซักประวัติและสอบถามอาการเบื้องต้นโดยต้องนั่งทิ้งระยะห่างกัน แล้วจะเข้าสู่กระบวนการเจาะเลือด

ซึ่งจะเป็นการตรวจผ่าน Chula COVID-19 Strip Test เพื่อหาค่า Antibody ในร่างกาย เนื่องจากเมื่อเชื้อ COVID-19 เข้าสู่รางกาย แม้ไม่มีอาการแต่ร่างกายจะสร้าง Antibody ขึ้นมาอัตโนมัติ การตรวจดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการทราบผลประมาณ 10-15 นาที Antibody ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อรวมกับผลการประเมินความเสี่ยงจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

Chula COVID-19-01
Photo Credit: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยมีความเสี่ยงจะถูกส่งต่อมายังโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยตรง และหากพบเชื้อจะมีมาตรการอื่นๆ ตามที่กรมควบคุมโรคมีมาตรการรองรับ ตั้งแต่กักตัวดูอาการจนถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่รักษา COVID-19 โดยตรง แต่หากไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กักตัว 14 วันที่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการ

Chula COVID-19-02
Photo Credit: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับ “ศูนย์ตรวจสอบ COVID-19 อย่างรวดเร็ว” จะเริ่มเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้ โดยชุดตรวจหา Antibody เป็นการคิดค้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสกัดจากโปรตีนที่อยู่ในต้นไม้ตามธรรมชาติ ไม่ใช่วัตถุดิบจากต่างประเทศ

โดยเป้าหมายสำคัญของศูนย์ตรวจสอบฯ เพื่อลดความหนาแน่นในการมาใช้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ผู้ต้องการใช้บริการด้านการแพทย์ด้านอื่นเสียสิทธิ์หรือไม่ได้รับความสะดวก และยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สงสัยว่าจะเข้าข่ายเป็นผุ้ติดเชื้อได้คลายความกังวลใจ

 

Source: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  • 3.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา