Cigna ประกันภัยเผย คนไทย “ติดกับดักอายุ” 75% ไม่พร้อมเกษียณ เพราะไม่มีความมั่นคงด้านการเงิน

  • 281
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Pensive businesswoman looking away in conference room

เมื่อพูดถึงการเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุ เชื่อว่าชาวออฟฟิศส่วนใหญ่คงมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะคิดว่ายังมีเวลาเตรียมตัวอีกหลายสิบปี เอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนแล้วค่อยคิด ทำให้ขาดความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะการเตรียมตัวด้านการเงิน

สอดคล้องกับ Insight ที่ได้จาก ผลการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 ของซิกน่าเผยว่าแนวความคิดข้างต้นนี้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ “ติดกับดักอายุ” ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าได้ติดกับดักอายุแล้วก็มักจะสายเกินไป ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมตัวและเตรียมตังค์ให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะนึกเสียดายภายหลัง

ผลสำรวจฯ เผย Insight ทำไมคนไทยเกษียณไม่สุข ?

ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 ของซิกน่าเมื่อปีที่แล้วพบว่า 75% ของคนไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเกษียณ เพราะไม่มีความมั่นคงและขาดการเตรียมพร้อมด้านการเงิน จึงไม่มีเงินสำรองอย่างเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ

สาเหตุที่คนไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณที่ดีพอเนื่องจากคิดว่า“ตนเองยังไม่แก่” ทำให้หลายคนตกสู่ “กับดักอายุ” (Age Trap) ในที่สุด ผลสำรวจฯในปี 2561 ยังคงพบว่าคนไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของตนเอง ซึ่งความกังวลหลักๆมาจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเจ็บป่วย โดยมีคนไทยถึง 40% คาดว่าเมื่อเกษียณแล้วจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินเก็บของตนเอง และ 29% คาดว่าต้องพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีคนไทยเพียง 23% เท่านั้นที่บอกว่าตนเองมีความคุ้มครองที่เพียงพอจากแผนประกันต่าง ๆ ที่ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ หรือ ประกันโรคร้ายแรง และ ประกันอุบัติเหตุ

เตรียมตัวและเตรียมตังค์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

ในวันที่เรายังแข็งแรง ยังสามารถทำงานได้ เราอาจรู้สึกว่าการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด โดยจากผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของ “ซิกน่า”พบว่า คนไทยวัยทำงานส่วนใหญ่เลือกที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยตนเอง เช่น การซื้อยาจากร้านขายยามารับประทานหรือการพักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าการเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่แผนประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุที่เป็นสวัสดิการของบริษัทไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง

โดยนอกจากการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยด้วยตนเองแล้ว คนไทยในวัยทำงานถึง 40% ยังต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างที่เกิดขึ้นแทนการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาว

จากข้อมูลดังกล่าว อาจทำให้คนวัยทำงานต้องกลับมาพิจารณาถึงการเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพในระยะยาวให้ถี่ถ้วน ซึ่งหากเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีเงินเพียงพอเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อถึงวัยเกษียณ การมองหาหลักประกันด้านสุขภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทให้อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา เช่น ประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุควรมองหา ประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น

ซิกน่าประกันภัยเองก็มีการนำ Insight ที่ได้จากการสำรวจนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน วัยสร้างครอบครัว และวัยเกษียณ เช่น แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลน ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้และยังมีแผนความคุ้มครองเสริมสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงและกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ได้ความคุ้มครองจากประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตต่อไป

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย    

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ cigna หรือ cigna ประกันภัย โทร 1758

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 281
  •  
  •  
  •  
  •