ร้านสะดวกซื้อร่วมมาตรการ Social Distancing จำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้าน เพื่อสร้างระยะห่างของลูกค้า

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

convenience-store

ในช่วงที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านและทำงาน Work from Home สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับการทำงานแบบ Work from Home คือขนมขบเคี้ยวและน้ำขวดหลากหลายชนิด ซึ่งหาซื้อได้ง่ายแบบไม่ต้องสั่ง Delivery ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน นั่นจึงทำให้หลายคนรวมตัวไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อเป็นจำนวนมาก และด้วยมาตรการ Social Distancing ทำให้ร้านสะดวกซื้อมีความเสี่ยง

ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อจำเป็นต้องงัดมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องการกันแพร่ระบาด COVID-19 ในร้านสะดวกซื้อ

 

Family Mart

Family Mart 

เพื่อร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 อาจจะทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนในเวลาปกติ โดย Family Mart ได้ออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมให้ทุกสาขาทั่วประเทศปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

– จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 10 คน

– เพิ่มชั่วโมงทำความสะอาดพิเศษ

     – โดยสาขาที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดร้านวันละ 1 ช.ม. ในเวลา 03.0004.00 น. เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค นอกเหนือจากการทำความสะอาดตามปกติ

– แคชเชียร์ต้องใช้ถาดขนาดเล็กสำหรับรับ -ส่งเงินกับลูกค้า

     – สำหรับลูกค้าที่มีหมายเลขสมาชิก The One ลูกค้าต้องแจ้งหรือแสดง QR Code จากแอปพลิเคชั่น The One หรือ LINE @FamilyMartThailand แทนการกดปุ่มตัวเลขสะสมคะแนน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าช้อปปิ้งแบบไม่สัมผัส

– ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ ชำระค่าสินค้าก่อน 

ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านและตลอดเวลาที่ใช้บริการในร้าน

– พนักงานของ Family Mart ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน

– พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

– จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือที่บริเวณทางเข้า (ด้านในร้าน) และจุดแคชเชียร์

– เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุกพื้นที่ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่พื้นผิวอุปกรณ์

– ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในสาขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 

tesco_lotus_express

Tesco Lotus Express

อีกหนึ่งร้านสะดวกซื้อที่ให้ความสำคัญกับมาตรการ Social Distancing โดยได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

– จำกัดจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่เกิน 15 คน

– ลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้ามาใช้บริการ

– ตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านทุกครั้ง

แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะสร้างความไม่สะดวกสบายให้ลูกค้า แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

7-11

7-Eleven

แม้ว่าร้านสะดวกซื้อรายใหญ่อย่าง 7-Eleven จะยังไม่มีมาตรการในการจำกัดคนเข้าร้าน แต่ก็มีมาตราการขอความร่วมมือลูกค้าในการเข้าใช้บริการ โดยต้อง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการในร้าน 7-Eleven เพื่อสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ ลูกค้ายือรอชำระสินค้าในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

 

 


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา