ดาร์ลี่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ยาสีฟัน “ดาร์ลี่” เปิดเผยถึงปีหน้าบริษัทเตรียมใช้งบกว่า 150 ล้านบาท ทำตลาดสินค้า ยาสีฟันดาร์ลี่ ภายใต้กลยุทธ์ความทันสมัย หรือโมเดิร์นไนเซชัน ครั้งแรกในรอบ 30 ปี  การใช้งบประมาณอีกกว่า 150 ล้านบาทครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาที่ใช้งบราว 120 ล้านบาท เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวแทนสินค้า คนแรกคือ “แอน- ทองประสม” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา โดยจะเปิดตัวชุดที่ 2 ต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างของสินค้ายาสีฟันดาร์ลี่ที่ทำตลาดในปัจจุบัน

darlie

ขณะที่ในปีหน้าบริษัทจะทำตลาดผ่านแคมเปญและภาพยนตร์โฆษณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ และขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเพิ่มในคนรุ่นใหม่ จากปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของยาสีฟันดาร์ลี่ เป็นกลุ่มแม่บ้านและผู้บริโภคทั่วไปอายุ 25-45 ปี ขึ้นไป รองรับความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดที่ต้องการใช้ยาสีฟันเป็นของใช้ส่วนบุคคลมากขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าอัตราการใช้ยาสีฟันต่อครัวเรือนมีมากกว่า 1 หลอดขึ้นไป

ปัจจุบันตลาดรวมยาสีฟันมีมูลค่าราว 6,800 ล้านบาท มีอัตราเติบโต 4-5% แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มลมหายใจหอมสดชื่นสัดส่วน 30% และเติบโตสูงสุดกว่า 6-7% โดยแบรนด์ดาร์ลี่มีส่วนแบ่งตลาดกลุ่มนี้อันดับ 1 ในสัดส่วน 46-50% 2.กลุ่มลดอาการเสียวฟันสัดส่วน 10% 3.กลุ่มสารพัดประโยชน์สัดส่วน 30% เติบโต 4-5% 5.กลุ่มเกลือ 6.กลุ่มไวเทนนิง และ 7.กลุ่มเด็ก รวมกันในสัดส่วนที่เหลือเกือบ 30% และมีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อย

อ่านข่าวเต็มที่ Post Today
logo_posttoday_s


  •  
  •  
  •  
  •  
  •