สำหรับการอัปเดตสุดท้ายจะเปิดให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเองจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565