Google เผยคำที่ถูกค้นหามากที่สุดในโลก ประจำปี 2017

  • 240
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากที่เราทราบกันแล้วว่า คำที่ถูกค้นหามากที่สุดในประเทศไทยคือคำว่าอะไร และเมื่อไม่กี่วันมานี้ Google ได้เผยคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2017 ที่ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลก ในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมา พบว่า “Hurricane Irma” เป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดในปี 2017 และในกลุ่มเทคโนโลยี “iPhone 8” ก็ถูกค้นหาผ่าน Google มากที่สุด ในส่วนของคำอื่นๆ สามารถดูได้จาก Infographic ด้านล่างนี้

google_year_in_search_infographic-700

Source


  • 240
  •  
  •  
  •  
  •