GrabBike Delivery ส่งทุกอย่างถึงมือผู้รับใน 1 ชั่วโมง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบ และ ธุรกิจหลากหลายในบ้านเราล้วนดำเนินแข่งกับเวลา ดังนั้นบริการมากมายที่ช่วย ประหยัดเวลาจึงเกิดขึ้นมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบริการรถโดยสารที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว หรือบริการขนส่งพัสดุ ที่ต่างก็ชูความรวดเร็วเป็นจุดขาย

GrabBike Delivery เป็นบริการล่าสุดจาก Grab และเป็นหนึ่งในบริการที่ช่วยประหยัดเวลาในการรับส่งสิ่งของในเมือง เพราะของที่ถูกส่งจะถึงมือผู้รับภายใน 1 ชั่วโมง นั่นหมายถึงหากคุณต้องการส่งของให้เพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยกัน คุณไม่ต้องฝ่ารถติดไปเอง หรือ ค้นหาเบอร์เมสเซนเจอร์ หรือส่งเป็นพัสดุกับร้านบริการที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันกว่าของจะถึงมือผู้รับ เพราะ GrabBike Delivery  จะทำธุระส่วนนี้ให้คุณได้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง

cover grab delivery

จะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ GrabBike (Delivery)  รับส่ง”ทุกอย่าง” ที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น พัสดุ เอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และยังให้บริการฝากซื้อของจากร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อทุกที่ (มูลค่าสินค้ารวมไม่เกิน 500บาท) อีกบริการที่น่าสนใจคือ หากผู้ใช้ลืมของ ลืมเอกสาร GrabBike Delivery สามารถไปเอาให้คุณได้เช่นกัน แน่นอนว่าทุกอย่างจะถึงผู้รับภายในเวลา 1 ชั่วโมง

คุณสามารถคำณวนค่าบริการได้ด้วยตนเองคร่าวๆก่อนใช้บริการ โดยค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 20 บาท และค่าบริการต่อกิโลเมตร กิโลเมตรละ 9 บาท สามารถเลือกจ่ายได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต/เดบิต ส่วนเรื่องการรับประกัน GrabBike Delivery มีประกันสินค้าสูงสุด 2,000บาท แต่หากเป็นกรณีฝากซื้อของ บริษัทจะจ่ายค่าประกันสินค้าให้เมื่อมีใบเสร็จเป็นหลักฐานเท่านั้น

มาตรการความปลอดภัยในการให้บริการ คือ สิ่งที่ GrabBike Delivery ต้องให้น้ำหนักเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นคนขับ GrabBike (Delivery) จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทุกคน มีรูปถ่าย ชื่อ ทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ของคนขับในทุกๆการใช้บริการ และที่สำคัญคือคุณสามารถตรวจเช็คและติดตามสถานะการให้บริการได้แบบ real-time

จุดเด่นของการให้บริการในรูปแบบนี้คือ ง่าย และ ไว มีมาตรฐานในเรื่อง ราคา ความปลอดภัย และคุณสามารถส่ง“ทุกอย่าง” ที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถจักรยานยนต์ได้  เรียกไปซื้อของให้คุณได้ ไปรับสินค้าให้คุณได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สอดรับกันกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่ไม่ค่อยมีเวลา และทั้งหมดนี้คือบริการทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาในราคาที่คุณจ่ายได้

GrabBike-2


  •  
  •  
  •  
  •  
  •