ครั้งแรกในไทย “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน” 50 บาท ตลอดเส้นทาง “GrabHitch” บริการล่าสุดจากแกร็บ

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

grab3

แกร็บ (Grab) ประกาศเปิดตัว แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) หรือบริการทางเดียวกันไปด้วยกัน (โซเชียลคาร์พูลลิ่ง) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในระบบทดลอง (เบต้า) เป็นอีกหนึ่งบริการของแกร็บที่เอื้อให้ผู้ขับขี่ที่มีที่โดยสารเหลือในรถ สามารถเลือกรับส่งผู้โดยสารรายอื่นที่จะไปในเส้นทางเดียวกัน  ค่าบริการ 50 บาท ตลอดเส้นทาง โดยการเปิดตัวบริการใหม่ในครั้งนี้ มีจุดหมายมุ่งมั่นเพื่อช่วยยกระดับระบบขนส่งทางบกของประเทศ ลดปัญหาการจราจร ส่วนค่าโดยสารที่กำหนดขึ้นแกร็บจะไม่เรียกเก็บส่วนต่างจากผู้ขับขี่ นั่นหมายถึงว่า ผู้ขับขี่เก็บค่าโดยสารได้โดยไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นให้แกร็บ

 

“ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก* เนื่องจากต้องรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 4 ล้านคันต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น รถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวนมากก็มีผู้โดยสารไม่เต็มคันรถ ซึ่งแท้จริงแล้ว รถเหล่านี้สามารถช่วยรับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันได้ แกร็บจึงได้นำเสนอบริการแกร็บฮิทช์ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถค้นหาและช่วยรับส่งผู้โดยสารรายอื่นไปยังที่หมายเดียวกันได้ และผู้โดยสารทุกคนยังสามารถร่วมหารค่าโดยสารได้อีกด้วย”

 

คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการฝ่ายธุรกิจและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

จุดเด่นของบริการ “แกร็บฮิทช์

ราคา – ราคาตายตัวใกล้หรือไกลก็ 50 บาทตลอดเส้นทาง เสมือนผู้โดยสารทั้งรถช่วยกันหารค่ารถเท่าๆกัน จ่ายได้ทั้งเงินสด และหักผ่านบัตรเครดิต

 

สะดวก – เรียกล่วงหน้าได้ 15 นาที ถึง 7 วัน ติดต่อจุดนัดหมายกับคนขับได้โดยตรง ผู้โดยสารเลือกผู้ขับขี่ได้ คนขับขี่เองก็เลือกผู้โดยสารได้ (รายละเอียดตรงนี้มีอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง)

 

ปลอดภัย –  นอกจากการตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่และการลงทะเบียนของผู้โดยสารแล้ว… Facebook จะเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ แกร็บฮิทช์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเรียกรถโดยใช้บัญชี Facebook ของตัวเองได้ ระบบนี้จะทำให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบและพิจารณาการใช้บริการและการให้บริการได้ด้วยดุลยพินิจของตัวเองผ่าน Facebook ของอีกฝ่าย และยังทำให้ทราบว่ามีเพื่อนร่วมกันหรือ mutual friend หรือไม่ นอกจากนี้สมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังสามารถระบุความต้องการเดินทางกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันได้อีกด้วย

 

เพื่อเสริมมาตรฐานความปลอดภัย เจ้าของรถยนต์ที่ต้องการเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์จะถูกกำหนดให้ส่งใบขับขี่ รูปถ่าย ของตนและรถยนต์ รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์ นอกจากนี้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับการตรวจสอบผ่านระบบให้การประเมินของแกร็บ

 

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นเสริมความปลอดภัยมากมายในแอพลิเคชั่นแกร็บได้ อาทิ ‘Share My Ride’ เพื่อติดตามเส้นทางการเดินทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คุณค่าของ “โซเชียลคาร์พูลลิ่ง” (Social Car Pooling)

ช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ: ปกติแล้วคนกรุงเทพฯ จะใช้บริการขนส่งมวลชนอย่าง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง  แกร็บฮิทช์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนได้ ในราคาที่คนสามารถตัดสินใจได้ไม่ยาก อาจจะใช้สลับกับขนส่งมวลชนที่เราใช้บริการอยู่ทุกวันก็สามารถทำได้ แล้วแต่โอกาส

 

ลดอัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหาการจราจรติดขัด: ท้องถนนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันนั้นรองรับรถยนต์ได้ไม่ถึง 2 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีจำนวนมากถึง 9 ล้านคัน ซึ่งแกร็บมีเป้าหมายที่จะช่วยลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนของกรุงเทพฯ ผ่านบริการแกร็บฮิทช์

 

ขั้นตอนการใช้บริการแกร็บฮิทช์

ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้บริการแกร็บฮิทช์ได้ล่วงหน้าตั้งแต่ 15 นาที ถึง 7 วัน เพียงใส่ตำแหน่งที่ต้องการให้ผู้ขับขี่มารับและจุดหมายที่ต้องการจะไป ระบบจะแจ้งทั้งสมาชิกผู้ขับขี่ และผู้โดยสารเมื่อมีผู้ขับขี่พร้อมให้บริการและมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในเส้นทางที่ตรงกัน

 

ค่าโดยสารแกร็บฮิทช์มีอัตราตายตัวที่ 50 บาทโดยไม่กำหนดระยะทาง โดยค่าโดยสารไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการแสวงหาผลกำไร แต่เป็นอัตราที่แกร็บพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ขับขี่ เช่น ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมสภาพรถ

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์

ผู้ขับขี่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บ โดยกดไอคอน “Drive” ใต้ไอคอน “GrabHitch” และทำตามข้อกำหนดที่ระบุ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ขับขี่ส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น  

 

โดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ จะถูกนำเข้าสู่ฟังก์ชั่นการสร้างเส้นทางการเดินทาง ซึ่งต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางรวมถึงเวลาการเดินทาง แอพพลิเคชั่นแกร็บจะส่งข้อความเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายในเวลาเดียวกับที่ได้ระบุไว้

การเปิดให้บริการ

แกร็บฮิทช์ เปิดให้บริการแล้วในเขตกรุงเทพฯ ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับ 50 บาทเพิ่มจากค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสาร และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์ สามารถนั่งแกร็บฮิทช์ ฟรี! เพียงใส่โปรโมชั่นโค้ด “GHFREE” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2559

สมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการแกร็บฮิทช์สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพพลิเคชั่นแกร็บเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางกูเกิ้ลเพลย์และแอพสโตร์

unnamed-22

 คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและกิจการสาธารณะของบริษัทแกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย)

 

* กลุ่มสถิติการขนส่ง, กองแผนงาน  กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม : จำนวนยานพาหนะจดทะเบียนในประเทศไทย (29 กุมภาพันธ์ 2016)


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •