ดูวิธีขอรับเงินประกันใช้น้ำประปาทั้ง กปน.และ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนช่วง COVID-19 ต่อจากไฟฟ้า

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

Waterworks

หลังการไฟฟ้าออกมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงการระบาด COVID-19 เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการปิดร้านค้าและบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การประปา หน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภคจึงได้ออกมาตรการมารองรับสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบกับประชาชน ทั้งการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 

การขอรับเงินประกันการประปานครหลวง

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายแบ่งเบาภาระ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน การประปานครหลวง (กปน.) ออกมาขานรับนโยบายรัฐบาลทันที ด้วยการกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Metro Waterworks

 

– มาตรการลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

– มาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาโดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย  รวมถึงสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 โดยสามารถติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ใช้น้ำ

– มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 แบบที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดการขอรับเงินคืนที่ กปน.กำหนดไว้

ทั้งนี้ กปน.ยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาในการลงทะเบียน โดยผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิและดำเนินการขอรับเงินประกันคืนได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น MWAonMobile หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปาสาขาของ กปน.ทั้ง 18 สาขา (คาดว่าหากมีประชาชนให้ความสนใจมาก อาจจะมีการปิดช่องทางสำนักงานประปาสาขา เพื่อลดความแออัดของผู้คน)

 

การขอรับเงินประกันการประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลดภาระของประชาชนในช่วงระบาด COVID-19 โดยได้ออกมาตรการชาวยเหลือ 3 ด้านเช่นเดียวกับการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา อนุญาตให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 แบบที่พักอาศัย โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือผ่านแอปพลิเคชั่น PWA1662 และช่องทาง LINE OA สามารถแอดเพิ่มเพื่อนโดยค้นหา @PWAThailand

กปภ

ล่าสุดใน Facebook Fanpage การประปาส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจงให้ผู้ที่ต้องการขอรับเงินประกันคือ จะต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้น้ำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน จากนั้นรอ SMS ตอบกลับ แล้วรอรับเงินตามช่องทางที่ กปภ.กำหนดไว้ทั้งการคืนเงินประกันผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay), บัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถลงทะเบียนขอเงินประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.นี้ และจะเริ่มจ่ายเงินประกันคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมเป็นต้นไป

 

Source: การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา