ญี่ปุ่นออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผ่อนผันภาษี 1 ปี ไม่มีย้อนหลัง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Tax Japan

ในยุคที่ COVID-19 กำลังเล่นงานหลายประเทศ หลายอุตสาหกรรมก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายมาตรการจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่ผู้ประกอบได้รับจากวิกฤติครั้งนี้ รัฐบาลไทยเองก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ตามที่มีการนำเสนอรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ไว้

ญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการอนุญาตให้มีการผ่อนผันการชำระภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 1 ปี มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการทางด้านเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่กระจาย COVID-19

Japan Noodle Shop

โดยเงื่อนไขมาตรการดังกล่าวจะใช้ได้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น และต้องเป็นธุรกิจที่มีการชำระภาษีตรงเวลา โดยไม่มีการค้างชำระภาษีหรือต้องชำระภาษีที่ค้างไว้ก่อนจึงจะขอรับมาตรการช่วยเหลือนี้ได้ สำหรับธุรกิจที่ยื่นขอรับมตรการดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

 

Source: Japan Today


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา