Samsung “รักพ่อ 365 วัน”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรมน่าสนใจสำหรับเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้โครงการ “รักพ่อ 365 วัน”

ร่วมทำความดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ  พระชนมายุครบ 83 พรรษาในปีนี้ และร่วมเขียนคำถวายพระพรและจุดเทียนออนไลน์  ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมรับชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากทางเว็บไซต์ http://www.lovetheking365days.com/ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระราชกรณียกิจของพระองค์   ในฐานะที่ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” อันเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคน

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE