SABUY จับมือ Buzzebees เปิดตัวบริษัทร่วมทุน “สบาย เอ็กเชนจ์” ต่อยอดธุรกิจสร้าง Loyalty Program

  • 171
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่มี Ecosystem สำหรับธุรกิจค้าปลีกของตนเอง โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจหลักเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” ซึ่งปัจจุบันให้บริการมากกว่า 52,000 ตู้ทั่วประเทศ, ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ “เวนดิ้ง พลัส” และ “6.11 select” รวมกันมากกว่า 5,700 ตู้

รวมไปถึงธุรกิจติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร ปัจจุบันมีศูนย์อาหารที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท 213 แห่ง และธุรกิจให้บริการการชำระเงิน ภายใต้ชื่อ “สบาย มันนี่” โดยทั้ง 4 บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด โดยล่าสุดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ในรูปแบบของการร่วมทุน กับบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบ CRM แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด”

สำหรับ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5 แสนหุ้น โดยกำหนดมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งหน้าที่หลักของ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัดจะเน้นการจัดทำระบบ Loyalty สำหรับการให้บริการลูกค้า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้เงินหมุนเวียนภายในบริษัทโดยไม่มีการกู้ยืม

ทั้งนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ทั้งบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 249,999 หุ้น ร่วมกับบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด อีกจำนวน 250,000 หุ้น และ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อีกจำนวนอีก 1 หุ้น


  • 171
  •  
  •  
  •  
  •