Nivea for Men ล้ำคู่แข่ง..ครองส่วนแบ่งถึง 77%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

nfm_1แม้จะมีคู่แข่งในตลาดสินค้าสำหรับผู้ชายหลายแบรนด์ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อโฆษณาว่าเป็นผู้นำตลาด แต่ Nivea for Men ยืนยันว่า ในฐานะเป็นผู้เปิดตลาดกลุ่มสินค้าดังกล่าวและยังคงเป็นผู้นำตลาดด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดถึง 77% เพิ่มขึ้นจาก 76% ในปีที่ผ่านมา จากมูลค่าตลาดรวมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชาย 1,400 ล้านบาท

สามารถยืนยันข้อมูลได้จากบริษัท เอซี นีลเส็น ที่ระบุว่า นีเวีย ฟอร์ เมน มีส่วนแบ่งตลาด 77% ขณะที่ผู้เล่นอันดับ 2 ใน ตลาดมีส่วนแบ่งเพียง 5.5% และอันดับ 3 มีส่วนแบ่งตลาด 4.9% เท่านั้น และมั่นใจว่าในสิ้นปีนี้ นีเวีย ฟอร์ เมน จะมียอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% สวนกระแสภาพรวมตลาดที่เติบโตเพียง 10%

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชายมีผู้ประกอบการเข้ามาทำตลาดถึง 36 แบรนด์ คิดเป็นจำนวนสินค้าทั้งหมด 300 รายการ เพิ่มขึ้นจากช่วง 7 ปีที่ผ่านมาที่มีกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ชายเข้ามาทำตลาดเป็นครั้งแรก จากผู้ประกอบการ 2-3 ราย และมีสินค้าไม่ถึง 10 รายการ ดังนั้นจากผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินค้าสำหรับผู้ชายมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นด้วย

nfm_2อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ปีนี้สินค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจทำให้ผู้บริโภคชะลอกำลังซื้อ และส่งผลให้ภาพรวมตลาดเติบโตลดลงเหลือ 10% เมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 20-30%

สำหรับกลยุทธ์ผู้ประกอบการในตลาดยังนิยมใช้จะเป็นเรื่องของราคาพิเศษ โดยในปีหน้าบริษัทจะมีสินค้าแบรนด์ใหม่เข้ามาทำตลาดอย่างน้อย 2-3 แบรนด์ และจนถึงสิ้นปีนี้จะ ใช้งบ 30 ล้านบาททำการตลาด เช่น แคมเปญซื้อ 1 แถม 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พ.ย.นี้ เป็นต้น

Source:  Post Today
logo_posttoday_s


  •  
  •  
  •  
  •  
  •