แนวทางการโฆษณา และนำคอนเท้นต์สื่อออนไลน์ ช่วงเดือนตุลาคม 2560

  • 259
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_251238463-700

หลังจาก สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) และผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ ได้เผยแนวทางการโฆษณาในช่วงเดือนตุลาคม ล่าสุด สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ดังนี้

1. แนวปฏิบัติเรื่องการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย

เนื่องจากสื่อออนไลน์ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว การใช้เทคนิคคลุมทั้งหน้าเว็บไซต์ด้วยเฉดสีเทา (Grayscale) อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้อย่างสบายตา หรือไม่สามารถแยกสีสันของรูปภาพและวิดีโอได้ จึงขอเสนอทางเลือกในการปรับหน้าเว็บไซต์ 2 แนวทาง ดังนี้

1. ปรับสีเฉพาะสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง โดยพิจารณาใช้สีโทนเข้มแทนสีจัดจ้าน ส่วนรูปภาพและวิดีโอบนหน้าเว็บไซต์ควรคงสีสันตามปกติไว้ หรือ

2. ใช้สีหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ โดยเพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย

ทั้งนี้ ขอให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละกองบรรณาธิการสื่อออนไลน์ โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และสามารถปรับหน้าเว็บไซต์เป็นรูปแบบปกติได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ในส่วนของสื่อ Social Media อาทิ Facebook, Twitter, YouTube ขององค์กรสื่อ ควรปรับสีภาพประจำตัว (Profile Picture) และรูปแบบเนื้อหาบนภาพปก (Cover) ให้เหมาะสมในช่วงการถวายความอาลัย

2. แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอเนื้อหา

ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และนโยบายของกองบรรณาธิการ แต่ละองค์กร

3. แนวปฏิบัติเรื่องโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายบนสื่อออนไลน์

วันที่ 13 และ 21 – 29 ตุลาคม 2560 แนะนำให้งดการลงโฆษณาเชิงพาณิชย์ แต่สามารถลงโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์เพื่อถวายความอาลัยได้ โดยพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบให้มีความเหมาะสม และควรพิจารณาใช้โทนสีที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงวันที่มีการออกทุกข์แล้ว ควรระมัดระวังการประชาสัมพันธ์ข้อความในลักษณะการถวายความอาลัย และให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามที่ กสทช. กำหนด

014-700

 

ที่มา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 


  • 259
  •  
  •  
  •  
  •